null

Przedawnienie roszczeń.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Roszczenia operatora telekomunikacyjnego o zapłatę kwot wynikających z zawartej przez ciebie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedawniają się z upływem lat trzech. Dotyczy to przykładowo roszczenia o zapłatę abonamentu, albo roszczenia związanego z zapłatą części ulgi, która została ci przyznana w promocji w przypadku, gdy rozwiązałeś umowę przed upływem okresu promocyjnego.

Pamiętaj, że nie musisz płacić roszczenia przedawnionego. Ale jeżeli sprawa trafi do sądu, sąd nie może faktu przedawnienia wziąć pod uwagę z urzędu. Sam musisz zadbać o swoje interesy i podnieść fakt przedawnienia. Zrób to jak najszybciej, żeby nie zapomnieć, na przykład w odpowiedzi na pozew, albo w sprzeciwie od nakazu zapłaty. Po prostu napisz, że podnosisz zarzut przedawnienia żądanej kwoty.

Termin przedawnienia liczy się od ostatniego dnia terminu płatności.

Przykład:
Otrzymałeś fakturę na zapłatę abonamentu. Termin płatności upływa w dniu 31 sierpnia  2016 roku. Jest to ostatni dzień, w którym zapłata nastąpi w terminie. Termin  przedawnienia upływa 31 sierpnia 2019 roku. Jeżeli tego dnia operator złoży do sądu  pozew o zapłatę, roszczenie nie jest jeszcze przedawnione i podniesienie przez ciebie  zarzutu przedawnienia będzie nieskuteczne. Jeżeli złoży pozew 1 września 2019 roku,  roszczenie jest przedawnione i możesz podnieść zarzut przedawnienia.

Podstawa prawna:

art. 108 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne

art. 118-125 kodeksu cywilnego