null

Procedura zmiany sprzedawcy energii.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rynek energetyczny zapewnia odbiorcom końcowym - konsumentom, prawo wyboru sprzedawcy energii. Od kilku lat w Polsce pojawiają się nowe firmy specjalizujące się w sprzedaży gazu czy też energii elektrycznej. Zjawisko to, poprzez wzrost konkurencji, może wpływać korzystnie na jakość usług, różnorodność ofert oraz atrakcyjne ceny. Zmiana sprzedawcy energii może okazać się zatem jednym ze sposobów na obniżenie rachunków za prąd lub gaz.

Porównując oferty sprzedawców energii, zwróć uwagę na wszystkie koszty, a więc nie tylko na cenę prądu czy gazu, ale także na inne opłaty np. handlowa, manipulacyjna.
Dla porównania ofert przedsiębiorstw energetycznych możesz skorzystać z pomocniczego narzędzia cenowego jakim jest kalkulator cenowy.

Przykładowy kalkulator cenowy znajdziesz klikając tutaj

Procedura zmiany sprzedawcy energii może wydawać się czasochłonna i skomplikowana. Wiele jednak zależy od sposobu działania, na jaki się zdecydujesz (samodzielnie bądź za pośrednictwem sprzedawcy), jak również od tego czy zmieniasz sprzedawcę usług po raz pierwszy, czy też po raz kolejny.

Gdy zmieniasz sprzedawcę po raz pierwszy:Działając samodzielnie:

Jeżeli zdecydowałeś się na zmianę sprzedawcy i podpisałeś nową umowę, pierwszym krokiem, jaki musisz wykonać, jest wypowiedzenie umowy z dotychczasowym sprzedawcą:

  1. Jeżeli dotychczasowa umowa była umową kompleksową zawartą na czas nieokreślony to jej wypowiedzenie kończy nie tylko sprzedaż energii, ale również świadczenie usług dystrybucji.
    Wobec tego, jeżeli nowo podpisana przez ciebie umowa nie jest umową kompleksową, a jedynie umową sprzedaży energii, to oprócz umowy z nowym sprzedawcą energii, musisz zawrzeć też umowę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Taką umowę możesz zawrzeć na czas nieokreślony (nie będziesz musiał jej zmieniać albo wypowiadać podczas kolejnej zmiany sprzedawcy energii).
  2. Jeżeli dotychczasowa umowa nie była umową kompleksową, twoja umowa z dotychczasowym dystrybutorem nie ulega rozwiązaniu, ale musisz poinformować go na piśmie o zmianie sprzedawcy. Procedura zmiany sprzedawcy u Operatora Sieci Dystrybucyjnej nie powinna trwać dłużej niż miesiąc.

Pod koniec trwania dotychczasowej umowy dokonywany jest odczyt układu pomiarowego,
tj. licznika. Na podstawie jego wskazań dotychczasowy sprzedawca przekaże ci tzw. rozliczenie końcowe.
Może okazać się, że konieczne będzie dostosowanie układu pomiarowego do warunków nowej umowy. Pamiętaj, że koszty z tym związane ponosi właściciel układu pomiarowego, którym w przypadku gospodarstw domowych jest Operator Systemu Dystrybucyjnego.


Działając za pośrednictwem nowego sprzedawcy:

Zawierając umowę z nowym sprzedawcą energii, możesz udzielić mu pełnomocnictwa do przeprowadzenia w twoim imieniu procedury zmiany sprzedawcy. Procedura zmiany sprzedawcy, jaka ma miejsce u Operatora Sieci Dystrybucyjnej powinna trwać nie dłużej niż miesiąc.

Nowy sprzedawca wypowie również w twoim imieniu dotychczasową umowę. Pod koniec trwania dotychczasowej umowy dokonywany jest odczyt układu pomiarowego, tj. licznika. Na podstawie jego wskazań dotychczasowy sprzedawca przekaże ci tzw. rozliczenie końcowe.

Może okazać się, że konieczne będzie dostosowanie układu pomiarowego do warunków nowej umowy. Pamiętaj, że koszty z tym związane ponosi właściciel układu pomiarowego, którym w przypadku gospodarstw domowych jest Operator Systemu Dystrybucyjnego.

Schemat procedury pierwszej zmiany sprzedawcy energii znajdziesz tutaj.

Gdy zmieniasz sprzedawcę po raz kolejny:Działając samodzielnie:

Jeśli chcesz ponownie zmienić sprzedawcę energii, sprawdź czy wypowiedzenie dotychczasowej umowy nie wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów z tytułu kary umownej.

Przykład:
Twoja dotychczasowa umowa jest umową na czas określony, np. na 36 miesięcy. Wypowiadając ją przed upływem 36 miesięcy nie dotrzymujesz warunków umowy. W takiej sytuacji, dotychczasowy sprzedawca będzie mógł nałożyć na ciebie karę umowną, jeśli umowa to przewiduje. Natomiast jeżeli w umowie nie przewidziano kar umownych za wcześniejsze rozwiązanie umowy, to nie musisz ich płacić, nawet jeśli sprzedawca tego zażąda.

Jeżeli nowo podpisana przez ciebie umowa nie jest umową kompleksową, a jedynie umową sprzedaży energii, a ty sam nie masz odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucji – musisz udać się do swojego Operatora Sieci Dystrybucyjnej także w celu zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji.

Niezależnie od tego czy dostawa energii odbywała się dotychczas na podstawie umowy kompleksowej czy też na podstawie dwóch odrębnych umów (dystrybucji i sprzedaży), jeżeli nowo podpisana przez ciebie umowa nie jest umową kompleksową, a jedynie umową sprzedaży energii, o zmianie sprzedawcy musisz poinformować swojego Operatora Sieci Dystrybucyjnej.

Cała procedura zmiany sprzedawcy u Operatora Sieci Dystrybucyjnej może potrwać do 14 dni.

Pod koniec trwania dotychczasowej umowy dokonywany jest odczyt układu pomiarowego,
tj. licznika. Na podstawie jego wskazań dotychczasowy sprzedawca przekaże ci tzw. rozliczenie końcowe. W tym czasie może okazać się również, że koniecznym będzie dostosowanie układu pomiarowego do warunków nowej umowy. Pamiętaj, że koszty z tym związane ponosi właściciel układu pomiarowego (w przypadku gospodarstw domowych jest nim Operator Systemu Dystrybucyjnego).

Działając za pośrednictwem nowego sprzedawcy:

Zawierając umowę z nowym sprzedawcą energii, możesz udzielić mu pełnomocnictwa do przeprowadzenia w twoim imieniu procedury zmiany sprzedawcy. Procedura zmiany sprzedawcy, jaka ma miejsce u Operatora Sieci Dystrybucyjnej powinna trwać nie dłużej niż 14 dni.

Nowy sprzedawca wypowie w twoim imieniu dotychczasową umowę. Pod koniec trwania dotychczasowej umowy jest dokonany będzie odczyt układu pomiarowego, tj. licznika. Na podstawie jego wskazań dotychczasowy sprzedawca przekaże ci tzw. rozliczenie końcowe.

Może okazać się, że konieczne będzie dostosowanie układu pomiarowego do warunków nowej umowy. Pamiętaj, że koszty z tym związane ponosi właściciel układu pomiarowego, którym w przypadku gospodarstw domowych jest Operator Systemu Dystrybucyjnego.

Schemat procedury kolejnej  zmiany sprzedawcy energii znajdziesz tutaj.

 

Podstawa prawna:
art. 4j ustawy Prawo energetyczne
§ 14 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego
§ 12 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego