null

Prawo przeglądania akt sprawy.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przykład:
Pani Izabela w minionym tygodniu miała wyznaczony termin rozprawy w Sądzie Rejonowym w swoim mieście, po tym jak złożyła sprzeciw od nakazu zapłaty i sprawa z e-sądu została skierowana do trybu zwykłego. Niestety Pani Izabela nie mogła uczestniczyć w tej rozprawie, a w tym dniu mieli być przesłuchani świadkowie, zastanawia się czy sąd przesłuchał wszystkich świadków i na kiedy wyznaczono kolejny termin rozprawy.

Będąc stroną w postępowaniu sądowym w trakcie całego postępowania sądowego masz prawo przeglądać akta postępowania prowadzone w swojej sprawie i możliwość otrzymywania z nich odpisów, kopii i wyciągów z akt. Zatem możesz żądać doręczenia odpisów wyroków lub postanowień, nawet gdy upłynął termin do ich zaskarżenia, a w wypadku wyroków lub postanowień kończących postępowanie w II instancji - termin do zgłoszenia wniosku o ich doręczenie wraz z uzasadnieniem. Będąc stroną postępowania masz prawo uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach sądowych, również tych odbywających się przy drzwiach zamkniętych.

W sądach działają również Biura Obsługi Interesanta, które udzielają informacji o sprawach rozpoznawanych przez Sąd, wystarczy podać sygnaturę akt sprawy.

Prawo wglądu do akt sprawy przysługuje ci również, gdy sprawa toczy się w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Dostęp ten realizowany będzie w systemie informatycznym za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci informatycznych z możliwością wydruku przeglądanych dokumentów.

Dokument z akt sprawy prowadzonej w elektronicznym postępowaniu upominawczym, uzyskany za pośrednictwem systemu posiada specjalny kod.

Podstawa prawna:

art. 9 kodeksu postępowania cywilnego