null

Prawo jest po stronie konsumenta

Drukuj otwiera się w nowej karcie
plakat Masz Prawo

Rozpoczęła się druga odsłona kampanii „Masz prawo”, której celem jest wzrost świadomości mieszkańców stolicy w zakresie praw konsumentów i wiedzy o mechanizmach rynkowych.

Druga odsłona kampanii potrwa do końca kwietnia. Będzie prowadzona m.in. w komunikacji miejskiej – metrze, tramwajach, autobusach, Szybkiej Kolei Miejskiej oraz w urzędach dzielnic. Dzięki reklamom w prasie dzielnicowej i ogólnomiejskiej, materiałom edukacyjnym udostępnionym w Ośrodkach Sportu i Rekreacji oraz Zakładach Opieki Zdrowotnej przekaz kampanii ma szansę dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców. W marcu zostaną uruchomione punkty konsultacyjne w centrach handlowych, gdzie porad udzielą eksperci Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

– Kolejna odsłona kampanii dotyka ważnego problemu, z którym my jako konsumenci często się spotykamy, tj. stosowaniem przez przedsiębiorców nieuczciwych praktyk rynkowych  – mówi Małgorzata Rothert – Miejski Rzecznik Konsumentów. Konsumenci wielokrotnie sygnalizują, że przy zawieraniu umowy lub jej zmianie zostali wprowadzeni w błąd, nie otrzymali wyczerpujących informacji. Wiedza na temat obowiązków przedsiębiorcy i przysługujących nam praw jest niezbędna, dlatego też poprzez działania edukacyjne chcemy zwrócić uwagę na konieczność dokonywania rozważnych wyborów.

MASZ PRAWO – VADEMECUM KONSUMENTA  
• Masz prawo do pełnej, rzetelnej i prawdziwej informacji o towarze lub usłudze 
Obowiązkiem przedsiębiorcy proponującego konsumentowi zawarcie umowy jest udzielenie jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji. Zanim zdecydujesz się podpisać umowę sprawdź, czy potwierdza  ona warunki, na które umówiłeś się z przedsiębiorcą. Zwróć uwagę, z kim zawierasz umowę, jaki jest jej przedmiot, czas trwania i wartość.  Niektóre umowy konsumenckie mogą być zawarte ustnie. W takim przypadku powinieneś domagać się paragonu lub faktury. Wskazują one z kim i kiedy zawarłeś umowę oraz czego ona dotyczyła.

• Masz prawo do niewymuszonej, samodzielnej decyzji czy skorzystasz z oferty
Przed podpisaniem umowy warto jak najwięcej dowiedzieć się o oferowanym towarze lub usłudze i porównać ofertę z innymi dostępnymi na rynku. Promocja nie zawsze oznacza korzyść. W kontaktach z przedsiębiorcą należy być ostrożnym i stosować zasadę ograniczonego zaufania. Warto pamiętać, że podpis na umowie oznacza, że konsument zapoznał się z warunkami umowy, zrozumiał je i zaakceptował. Nie podpisuj umowy tylko dlatego, że sprzedawca nalegał, był miły albo wręczył ci prezent.

• Masz prawo do ochrony przed nieuczciwymi praktykami przedsiębiorcy 
Postępowanie przedsiębiorcy, które jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i wprowadza konsumentów w błąd co do warunków umowy uważa się za nieuczciwą praktykę rynkową. Jeśli przy zawieraniu umowy zostałeś wprowadzony w błąd masz prawo domagać się jej unieważnienia, a także zaniechania praktyki oraz usunięcia jej skutków. Jeśli przedsiębiorca nie jest skłonny do porozumienia możesz poprosić o wsparcie Miejskiego Rzecznika Konsumentów. 

Ponad 220 tysięcy mieszkańców skorzystało z pomocy Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie
W latach 2007–2016 z pomocy rzecznika skorzystało 225762 mieszkańców Warszawy, udzielono 200 240 porad, w 15 080sprawach rzecznik podjęła działania interwencyjne, sporządzono 6 654 opinii prawnych oraz 1 226 pozwów do sądu. Przed sądem rzecznik działa łącznie na rzecz 2 562 konsumentów, w 139 postępowaniach, w tym 6 grupowych.

Na stronie internetowej rzecznika www.konsument.um.warszawa.pl mieszkańcy stolicy mogą zapoznać się z bogatym materiałem na temat praw konsumentów w poszczególnych segmentach rynku.

Pliki do pobrania

• Kampania „Masz prawo” – spot reklamowy
• Ustawa o prawach konsumenta
• Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

Załączniki: