null

Pozwy grupowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

POZWY, W KTÓRYCH KONSUMENTÓW REPREZENTUJE MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW W WARSZAWIE

AKTUALNE:

1. mBank S.A. (dawniej BRE Bank S.A.)
przedmiot postępowania:
postępowanie dotyczy klientów BRE Banku S.A. (oddziały detaliczne mBank i Multibank), którzy zawarli z Bankiem umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego.
W umowach jest zapis regulujący kwestię zmiany oprocentowania o treści: „Zmiana wysokości oprocentowania Kredytu może nastąpić w przypadku zmiany stopy referencyjnej określonej dla danej waluty oraz zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej), którego waluta jest podstawą waloryzacji”. Umowy te są powszechnie nazywane umowami z tzw. „starego portfela”

Grupa konsumentów:
Gruupa liczy 1247 osób.
Reprezentantem grupy jest Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie Małgorzata Rothert

Przebieg postępowania:
Pozew został złożony 20 grudnia 2010 roku w Sądzie Okręgowym w Łodzi.
W dni 3 lipca 2013 roku Sąd Okręgowyw Łodzi (Sąd I instancji) w całości uwzględnił powództwo zobacz wyrok.
W dniu 30 kwietnia 2014 roku Sąd Apelacyjny w Łodzi w całości oddalił Apelację mBanku zobacz wyrok.
W dniu 14 maja 2015 roku zapadł krytykowany wyrok Sądu Najwyższego, który przekazał sprawę do ponownego rozpoznania do Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Postępowanie aktualnie toczy się w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi zobacz wyrok.

Szczegółowe informacje:
Zobacz artykuły: Pierwszy pozew zbiorowy z udziałem Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie wygrał z mBankiem (dawniej BRE Bank)
Więcej informacji: http://www.gnadwokaci.pl/

2. Towarzystwo Ubezpieczeniowe na Życie EUROPA S.A. (polisa aktywna)
Przedmiot postępowania:
Postępowanie dotyczy umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi zawartych przez członków grupy z ubezpieczycielem. Dotyczy
produktów o nazwie: Pareto, Pareto II, Libra, Libra II, Libra III
Pozwem o zapłatę konsumenci żądają zwrotu na ich rzecz opłat likwidacyjnych pobranych przez ubezpieczyciela.

Grupa konsumentów:
Reprezentantem grupy jest Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie Małgorzata Rothert

Szczegółowe informacje:
Zobacz artykuły: Pozew zbiorowy przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu na Życie EUROPA S.A.
Więcej informacji: http://lwb.com.pl/lwb_4/polisolokaty/europa-pozew-o-ustalenie/#zgloszenie

3. Towarzystwo Ubezpieczeniowe na Życie EUROPA S.A. (polisa zamknięta)
Przedmiot postępowania:
Postępowanie dotyczy umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi zawartych przez członków grupy z ubezpieczycielem. Dotyczy
produktów o nazwie: Pareto, Pareto II, Libra, Libra II, Libra III
Pozwem o zapłatę konsumenci żądają zwrotu na ich rzecz opłat likwidacyjnych pobranych przez ubezpieczyciela.

Grupa konsumentów:
Reprezentantem grupy jest Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie Małgorzata Rothert

Szczegółowe informacje:
Zobacz artykuły: Kolejne pozwy zbiorowe przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A.
Więcej informacji: http://lwb.com.pl/lwb_4/polisolokaty/europa-pozew-o-zaplate/ 

4. mBank S.A. (dawniej BRE Bank S.A.)
Przedmiot postępowania:
Pozew dotyczy ważności umów kredytów hipotecznych udzielanych przez mBank S.A. osobom fizycznym waloryzowanych kursem CHF. W 2013 roku Bank zmienił nazwę z BRE Bank na mBank. Przed zmianą nazwy Bank prowadził także działalność w zakresie udzielania kredytów hipotecznych konsumentom, posługując się nazwami handlowymi mBank i MultiBank. 

Grupa konsumentów:
w dniu złożenia pozwu grupa liczy 531 osób.
Reprezentantem grupy jest Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie Małgorzata Rothert

Przebieg postępowania:
W dniu 19 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Łodzi dopuścił sprawę do rozpoznania w postępowaniu grupowym.
W dniu 22 maja 2017 r. ukazało się ogłoszenie o możliwości przystąpienia do grupy.

Szczegółowe informacje:
Zobacz również artykuły: OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO GRUPY KONSUMENTÓW.
Więcej informacji: http://www.gnadwokaci.pl/

5. Bank Zachodni WBK S.A.
Przedmiot postępowania:
Pozew dotyczy wykonywania umów o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego (CHF) udzielanych konsumentom przez Kredyt Bank S.A. - poprzednika prawnego BZ WBK S.A. 

Grupa konsumentów:
w chwili złożenia pozwu grupa liczy 598 osób.
Reprezentantem grupy jest Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie Małgorzata Rothert 


Przebieg postępowania:
W dniu 9 czerwca 2017 r. w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu został złożony pozew.
Osoby mające status konsumenta zainteresowane dołączeniem do grupy mogą zgłaszać się do Kancelarii „Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy” Spółka Komandytowa, której adwokaci są pełnomocnikami rzecznika w tym postępowaniu.

Szczegółowe informacje:
Więcej informacji: http://pozewgrupowybzwbk.dt.com.pl/

POZWY, W KTÓRYCH KONSUMENTÓW REPREZENTUJĄ INNI RZECZNICY KONSUMENTÓW:

Generali Życie T.U. S.A.
- reprezentant grupy: Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pruszkowie  Michał Wałachowski
Zobacz artykuły: Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pruszkowie reprezentantem grupy w sprawie przeciwko Generali Życie T.U. S.A.

SKANDIA Życie TU S.A., AXA Życie TU S.A 
reprezentant grupy: Miejski Rzecznik Konsumentów w Szczecinie Longina Kaczmarek
Zobacz artykuły: Pozew zbiorowy przeciwko SKANDIA Życie TU S.A., AXA Życie TU S.A.

Getin Noble Bank S.A.
Reprezentant grupy: Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Poznaniu Marek Radwański
informacja i dokumenty potrzebne do zgłoszenia roszczenia

Bank Millennium S.A.
- reprezentant grupy: Miejski Rzecznik Konsumentów w Olsztynie Jadwiga Urbańska
Informacje pod nr tel: 22 840 95 00