null

Pozew zbiorowy złożony w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
młotek sędziowski
© Alexey Klementiev

Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie jest reprezentantem konsumentów – 25 Członków Grupy, którzy dochodzą roszczeń w postępowaniu grupowym od Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”.

Pozew w tej sprawie został złożony w dniu 31 sierpnia 2012 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Pozwana Spółdzielnia zawarła z Członkami Grupy umowy o budowę lokali i miejsc postojowych w ramach jednej inwestycji. Konsumenci domagają się od Spółdzielni odszkodowania w związku z pobraniem naliczonej waloryzacji (w postaci odsetek ustawowych) oraz zwrotu odsetek karnych pobranych od nieterminowych wpłat waloryzacji. Członkowie Grupy zostali obciążeni kwotami waloryzacji na podstawie postanowienia umowy, uznanego za niedozwolone wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z dnia 20 kwietnia 2011 r., sygn. akt XVII AmC 1782/09. Naliczanie przez Spółdzielnię waloryzacji było więc bezpodstawne, bowiem opierało się na niedozwolonym postanowieniu umownym, które zgodnie z art. 3851 § 1kodeksu cywilnego nie wiązało konsumentów.


W ocenie rzecznika, w świetle obowiązującego prawa roszczenia Członków Grupy są uzasadnione.      

 

Więcej informacji dla osób zainteresowanych przystąpieniem do grupy znajduje się na stronie http://www.terlecki.net/pl/uslugi/pozwygrupowe