null

Pozew zbiorowy przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu na Życie EUROPA S.A.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
młotek sędziowski
© Alexey Klementiev

Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie zamierza podjąć się roli reprezentanta grupy konsumentów zdecydowanych dochodzić roszczeń w postępowaniu grupowym.

W Warszawie zawiązała się grupa ponad 100 konsumentów, którzy w różnych okolicznościach przystąpili do umowy ubezpieczenia grupowego z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (o nazwach: Pareto, Pareto II, Libra, Libra II, Libra III). Ubezpieczycielem jest Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. Konsumenci zamierzają dochodzić od ubezpieczyciela zwrotu kwot jakie przedsiębiorca ten uzyskał – ich zdaniem – bezpodstawnie, powodując uszczerbek majątkowy po stronie konsumentów.

Konsumenci swoich roszczeń zamierzają dochodzić w postępowaniu grupowym, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Rzecznik wyraziła gotowość do występowania jako reprezentant organizującej się grupy i wniesienia pozwu zbiorowego.

Do prowadzenia postępowania konsumenci wybrali Kancelarię Prawniczą „Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy”. Miejski Rzecznik Konsumentów zawarła z Kancelarią umowę - reprezentanta grupy z pełnomocnikiem.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z kancelarią pod numerem: 723 452 572.

Zapytania w tej sprawie można też kierować na adres konsument@um.warszawa.pl

Informacje o postępowaniach grupowych znajdują się w menu głównym: Pozwy grupowe