null

Pozew zbiorowy przeciwko SKANDIA Życie TU S.A., AXA Życie TU S.A

Drukuj otwiera się w nowej karcie
młotek sędziowski
© Luftbildfotograf

Miejski Rzecznik Konsumentów w SZCZECINIE podjął się roli reprezentanta grupy konsumentów w postępowaniu grupowym.

Miejski Rzecznik Konsumentów w Szczecinie poinformował o podjęciu się roli reprezentanta grupy konsumentów w postępowaniu grupowym przeciwko SKANDIA Życie TU S.A., AXA Życie TU S.A.

Postępowanie dotyczy pobierania przez wyżej wymienione Towarzystwa Ubezpieczeniowe rażąco wygórowanych opłat likwidacyjnych  (zwanych także opłatą od wykupu) w przypadku likwidacji polisy.

Z komunikatem można zapoznać się na stronie: http://bip.um.szczecin.pl/umszczecinbip/chapter_11046.asp