null

Pozew zbiorowy przeciwko Bankowi Zachodniemu WBK SA.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
młotek sędziowski

Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie po raz kolejny podjęła się roli reprezentanta grupy konsumentów w sądowym postępowaniu grupowym. W Warszawie zawiązała się grupa blisko 200 konsumentów, zdecydowanych wystąpić na drogę sądową przeciw Bankowi Zachodniemu WBK SA.

Pozew dotyczy wykonywania umów o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego (CHF) udzielanych konsumentom przez Kredyt Bank SA - poprzednika prawnego BZ WBK SA.  

Konsumenci swoich roszczeń dochodzą w postępowaniu grupowym, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Rzecznik podjęła się roli reprezentanta tej grupy i wystąpi jako powód w postępowaniu przed sądem.

Do prowadzenia postępowania konsumenci wybrali Kancelarię „Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy”. Miejski Rzecznik Konsumentów zawarła z Kancelarią umowę - reprezentanta grupy z pełnomocnikiem.

Więcej informacji na stronie http://pozewgrupowybzwbk.dt.com.pl/

Zapytania w tej sprawie można też kierować na adres konsument@um.warszawa.pl