null

Pozew zbiorowy przeciwko AEGON TU na Życie S.A.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
młotek sędziowski
© Alexey Klementiev

Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie po raz trzeci podjęła się roli reprezentanta grupy konsumentów zdecydowanych dochodzić roszczeń w postępowaniu grupowym.

W Sądzie Okręgowym w Warszawie złożony został pozew zbiorowy przeciwko AEGON TU na Życie SA. Reprezentowana przez rzecznika grupa 168 Konsumentów domaga się od Ubezpieczyciela zwrotu opłat likwidacyjnych pobranych z ich rachunków. 

Każdego z Konsumentów tworzących grupę łączyła z ww. Towarzystwem umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Po wygaśnięciu polisy Ubezpieczyciel potrącił ze środków zgromadzonych na rachunkach Konsumentów znaczące kwoty tytułem opłaty likwidacyjnej. Zdaniem rzecznika jako reprezentanta konsumentów działanie to było bezpodstawne.
 
Postanowienia stworzonych przez AEGON wzorców ogólnych warunków umów i powiązanych z nimi dokumentów w zakresie pobierania i wysokości opłat likwidacyjnych  zostały uznane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedozwolone. Tym samym klauzule te nie wiążą Konsumentów, a co za tym idzie pobranie opłat likwidacyjnych było świadczeniem nienależnym. Zwrotu tego świadczenia żądają Konsumenci, a swoich roszczeń zamierzają dochodzić w postępowaniu grupowym.

Miejski Rzecznik Konsumentów zawarła umowę z wybraną przez Konsumentów do prowadzenia postępowania Kancelarią i udzieliła pełnomocnictwa radcom prawnym.

Grupa konsumentów nie jest zamknięta, do pozwu zbiorowego przeciwko AEGON TU na Życie SA. mogą w dalszym ciągu przystąpić klienci, którym potrącone zostały opłaty likwidacyjne z rachunków ich polis.

Zapytania w tej sprawie można też kierować na adres konsument@um.warszawa.pl