null

Pozew grupowy przeciwko Bankowi Zachodniemu WBK S.A. złożony

Drukuj otwiera się w nowej karcie
pieniądze

W dniu 9 czerwca 2017 r. w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu został złożony pozew Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie jako reprezentanta grupy konsumentów w sprawie przeciwko Bankowi Zachodniemu WBK S.A.

Pozew dotyczy wykonywania umów o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego (CHF) udzielanych konsumentom przez Kredyt Bank S.A. - poprzednika prawnego BZ WBK S.A

Konsumenci swoich roszczeń dochodzą w postępowaniu grupowym, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

Rzecznik podjęła się roli reprezentanta grupy, która w chwili złożenia pozwu obejmuje roszczenia 598 osób.
Łączna wysokość kredytów udzielonych na podstawie umów objętych pozwem wynosi ponad 131 milionów złotych 

Osoby mające status konsumenta zainteresowane dołączeniem do grupy mogą zgłaszać się do Kancelarii „Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy” Spółka Komandytowa, której adwokaci są pełnomocnikami rzecznika w tym postępowaniu.

Więcej informacji na stronie http://pozewgrupowybzwbk.dt.com.pl/