null

Powództwo Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie przeciwko PKO BP SA

Drukuj otwiera się w nowej karcie
młotek sędziowski
© Alexey Klementiev

Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie broni interesu konsumentów i występuje do sądu przeciwko Bankowi.

Miejski Rzecznik Konsumentów wytoczyła powództwo przeciwko PKO BP SA na rzecz 60 Konsumentów, którzy domagają się unieważnienia hipoteki o wartości 12 mln 400 tys. zł, obciążającej księgi wieczyste zakupionych przez nich mieszkań.

Hipoteka powstała jako zabezpieczenie kredytu zaciągniętego w PKO BP SA przez dewelopera, na cele związane z inną inwestycją niż budowa mieszkań sprzedanych konsumentom. Jednocześnie – w umowie z deweloperem - Bank zobowiązał się, że hipoteka nie obciąży żadnego lokalu, który został sprzedany przed jej ustanowieniem. Dla lokali sprzedanych Bank zobowiązał się bezwarunkowo wystawić oświadczenia o zwolnieniu spod tego obciążenia. Do dziś PKO BP SA nie zrealizował swojego zobowiązania.

Wystąpienia do Banku o uwolnienie mieszkań konsumentów z obciążenia hipotecznego nie przyniosły rezultatu. Bank oświadczył, że wykreślenie hipotek ustanowionych na jego rzecz będzie możliwe po wpłacie znacznej kwoty proporcjonalnej do metrażu mieszkania. Konsumenci nie mogą przystać na takie rozwiązanie, bowiem: w całości sfinansowali budowę swoich mieszkań jeszcze przed powstaniem hipoteki PKO BP, posiadają pisemne - niezrealizowane do dziś - zobowiązanie Banku do nieobciążania ich lokali. Ponadto hipoteka PKO BP została - wedle ich przekonania - ustanowiona z wadą prawną.

Swoich roszczeń zmuszeni są więc dochodzić przed sądem, w czym wspiera ich Miejski Rzecznik Konsumentów. W ubiegłym tygodniu w Sądzie Okręgowym w Warszawie złożony został pozew w tej sprawie. Nie jest to pozew zbiorowy, lecz Miejski Rzecznik Konsumentów skorzystała w tym przypadku z możliwości działania na rzecz Konsumentów na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego.