null

Potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ponieważ w trakcie zawierania umowy na odległość nie masz bezpośredniego kontaktu z przedsiębiorcą, po tym, jak potwierdzisz, że akceptujesz warunki umowy,  przedsiębiorca musi cię zwrotnie powiadomić, jakiej treści umowa została zawarta.

Powinien to zrobić w rozsądnym czasie, ale nie później niż  w chwili dostarczenia ci kupionej rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

Potwierdzenie zawarcia umowy na odległość musi być utrwalone na trwałym nośniku. 

Powinny się w nim znaleźć:

1) wszystkie informacje , których  musi udzielić ci przedsiębiorca  chyba że otrzymałeś je wcześniej,  przed zawarciem umowy  na trwałym nośniku;

2) informację o udzielonej przez ciebie zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, na przykład potwierdzenie otrzymanej od ciebie zgody na dostarczenie ci filmu emailem co spowoduje, że w ogóle nie będziesz miał prawa do odstąpienia od umowy.

 

Podstawa prawna:
art. 21 ustawy o prawach konsumenta