null

Postępowanie sądowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Polubowne - bez udziału sądu - zakończenie sporu jest najbardziej komfortowym i najtańszym sposobem zakończenia sprawy. 
Działania rzecznika konsumentów są przede wszystkim nakierowane na tego rodzaju zakończenie sporu.

Jeżeli jednak strony sporu (albo jedna z nich) kategorycznie odrzucają możliwość ugodowego rozwiązania problemu, władnym rozstrzygnąć jest tylko sąd.
Pamiętać  należy, że tylko na podstawie tytułu wykonawczego, a więc np. prawomocnego wyroku zaopatrzonego w klauzulę wykonalności, konsument jest w stanie przymusowo (tj. przy pomocy komornika) wyegzekwować  przysługujące mu świadczenie.

Decydując się na wszczęcie postępowania sądowego warto zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w tej częsci poradnika.