null

Polubowny Sąd Konsumencki przy IH

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Działają one przy instytucjach publicznych  np. Inspekcji Handlowej, jednakże mogą prowadzić je również organizacje zrzeszające osoby prowadzące działalność zawodową określonego rodzaju czy wykonujące wolny zawód jak np. izby gospodarcze czy kancelarie prawnicze. Każda z tych instytucji organizując sąd polubowny ustala własną procedurę według której ma działać taki sąd (regulaminy organizacji i działania stałych polubownych sadów konsumenckich). W skład sądu konsumenckiego wchodzi przewodniczący oraz stali arbitrzy wpisani na listę stałych arbitrów przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. Rozpoznanie sprawy przed sądem konsumenckim jest jawne i dopuszcza udział publiczności na rozprawie. Sąd polubowny ma na celu ugodowe zakończenie sporu, nakłania do pojednania i zawarcia ugody między stronami. Cechą sądownictwa polubownego jest jego dobrowolny charakter, co oznacza, że obie strony sporu muszą wyrazić zgodę i podpisać zapis na sąd polubowny, aby sprawa mogła być rozstrzygana przez sąd konsumencki. Do sądu konsumenckiego można wnosić sprawy niezależnie od wartości przedmiotu sporu.

Stały Polubowny Sąd Konsumencki 
przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze
Inspekcji Handlowej w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3,00-015 Warszawa
 
Sekretariat Sądu Polubownego
II piętro, pokój 211

tel/faks: 22-827-68-48
22-826-18-30 w. 31

mail:spsk@wiih.org.pl
 
Sekretariat czynny w godzinach:
poniedziałek  9-12
wtorek             9-12
środa              12-16
czwartek         9-12
piątek             9-12 

więcej informacji na stronie internetowej Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego