null

Podstawowe rodzaje kart płatniczych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Karty płatnicze to karty uprawniające do wypłaty gotówki (np. w bankomacie) lub umożliwiające dokonywanie transakcji bezgotówkowych (np. płatność kartą za zakupy w sklepie stacjonarnym lub internetowym). 

Do najpopularniejszych należą karty debetowe i kredytowe. 

Karty debetowe umożliwiają wykonywanie transakcji płatniczych w ramach środków zgromadzonych na rachunku i przyznanych w ramach limitu zadłużenia (tzw. debetu). 

Karty kredytowe umożliwiają zaś wykonywanie transakcji w ramach środków udostępnionych z tytułu kredytu. Dostępne są także karty bankomatowe, których funkcja ogranicza się do wypłaty środków pieniężnych z bankomatu. 

Usługi płatnicze mogą świadczyć wyłącznie dostawcy usług płatniczych wymienieni w ustawie o usługach płatniczych. 

Natomiast prowadzenie rachunków bankowych, do których wydawane są ww. karty płatnicze jest czynnością bankową, zastrzeżoną wyłącznie dla banków i SKOK-ów. Karty płatnicze są wydawane w ramach umowy ramowej, czyli umowy o usługę płatniczą regulującą wykonywanie indywidualnych transakcji płatniczych, która może zawierać postanowienia w zakresie prowadzenia rachunku.

Co ważne, możesz odstąpić od umowy ramowej w zakresie wydania karty płatniczej, jeżeli nie wykonałeś żadnej transakcji przy jej użyciu. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania po raz pierwszy karty. W tym przypadku ponosisz jedynie koszty związane z wydaniem karty przewidziane w umowie. W pozostałym zakresie umowa ramowa będzie nadal obowiązywać (umowa rachunku bankowego).

 

 

Podstawa prawna: 

art. 2, 4, 59a, 59c ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych.

art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe

art. 3 ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych