null

Pierwszy pozew zbiorowy z udziałem Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
pieniądze
fot. Agnieszka Radziejewska

Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie po raz pierwszy podjął się roli reprezentanta grupy konsumentów warszawskich w sprawie przeciwko bankowi.

W Warszawie zawiązała się grupa konsumentów, klientów BRE Bank SA (oddziały detaliczne mBank i Multibank), którzy zawarli z tym Bankiem umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego.

Ustawa o pozwach zbiorowych z dnia 17 grudnia 2009 r. weszła w życie w dniu 19 lipca 2010 r. W takim postępowaniu mogą być dochodzone roszczenia tego samego rodzaju przez grupę co najmniej 10 osób, m.in. w sprawach o ochronę interesów konsumentów. Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym stanowi, że reprezentantem grupy – wytaczającym powództwo może być albo członek grupy albo Miejski (Powiatowy) Rzecznik Konsumentów. Obowiązuje także zastępstwo powoda przez adwokata lub radcę prawnego.

W Warszawie zawiązała się grupa konsumentów, klientów BRE Bank SA (oddziały detaliczne mBank i Multibank), którzy zawarli z tym Bankiem umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego. W umowach jest zapis regulujący kwestię zmiany oprocentowania o treści: „Zmiana wysokości oprocentowania Kredytu może nastąpić w przypadku zmiany stopy referencyjnej określonej dla danej waluty oraz zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej), którego waluta jest podstawą waloryzacji”. Umowy te są powszechnie nazywane umowami z tzw. „starego portfela”.

Konsumenci zarzucają bankowi pobieranie zawyżonych odsetek i powstanie z tego tytułu szkody. W związku z tym, że negocjacje z bankiem nie doprowadziły do porozumienia, zdecydowali zwrócić się do sądu o ustalenie wiążącej BRE Bank SA interpretacji cyt. zapisu umowy.

Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie podjął się roli reprezentanta tej grupy i wystąpi jako powód w postępowaniu przed sądem. Obsługą prawną zajmą się adwokaci z Kancelarii Wierzbowski Eversheds Spółka komandytowa w Warszawie. Miejski Rzecznik Konsumentów zawarł z Kancelarią wymaganą przepisami ustawy umowę oraz udzielił pełnomocnictwa.

Grupa konsumentów zainteresowanych wytoczeniem powództwa nie jest zamknięta. Mogą do niej przystąpić klienci, którzy zawarli z BRE Bank SA opisane umowy.

Zapytania w tej sprawie można kierować na adres konsument@um.warszawa.pl

Załączniki: