null

Pierwsze problemy ze spłatą raty

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nieprzewidziane problemy ze spłatą pożyczki lub kredytu mogą pojawić się zawsze. Jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji, działaj od razu. Jeśli od razu udasz się po pomoc, najprawdopodobniej unikniesz większych problemów. Nie bierz jednak kolejnej pożyczki na spłatę poprzedniej. To prosta droga do tzw. spirali zadłużenia.

W pierwszej kolejności dokładnie sprawdź warunki umowy. Zwróć uwagę na to czy umowa zawiera usługi dodatkowe, które mogą zwiększać wysokość poszczególnych rat. Klasycznym przykładem jest ubezpieczenie kredytu – rezygnacja z niego (lub innych usług dodatkowych) jest najprostszą metodą obniżenia rat. Pamiętaj jednak, że nie zawsze taka rezygnacja jest możliwa, czy też korzystna, np. ubezpieczenie często jest obowiązkowym zabezpieczeniem kredytu, albo też stanowi podstawę do przyznania warunków promocyjnych, np. niższej marży. Umowa może zawierać również nieuczciwe postanowienia, nakładające na ciebie nieuzasadnione opłaty lub opłaty w wygórowanej wysokości. Niedozwolone postanowienia umowne nie będą cię wiązać. 

Kolejnym krokiem może być wypracowanie porozumienia z instytucją finansową, z którą zawarłeś umowę o kredyt. Możesz złożyć wniosek o restrukturyzację zadłużenia, czyli zmianę warunków umowy kredytu. We wniosku powinieneś napisać, z jakich powodów proponujesz zmianę warunków umowy, a także jaka jest twoja propozycja dalszej spłaty. Do wniosku powinieneś dołączyć również dokumenty, które potwierdzają przytoczone przez ciebie okoliczności, np. wypowiedzenie umowy o pracę, dokumentacja medyczna potwierdzająca chorobę itd. 

Jeżeli przedsiębiorca przychyli się do twojego wniosku może np. zmniejszyć wysokość rat, albo nawet zawiesić czasowo ich spłatę. Pamiętaj jednak, że tym samym wydłuży się okres spłaty całego kredytu. 

Jeśli masz klika zaciągniętych pożyczek lub kredytów, możesz postarać się o ich konsolidację. Konsolidacja polega na tym, że dotychczas zaciągnięte przez ciebie zobowiązania mogą zostać połączone w jeden kredyt. Jest to wygodne rozwiązanie ponieważ spłacasz wówczas swoje jedno zobowiązania w jednej racie, a nie kilku na raz.

Niezależnie od sposobu działania na jaki się zdecydujesz ważne jest, aby nie dopuścić do wypowiedzenia umowy o kredyt i skierowania sprawy na drogę procesową. Jeśli wykażesz dobrą wolę i chęć spłaty zadłużenia, kredytodawca będzie bardziej skłonny do ustępstw i przychylenia się do twojego wniosku. Twoja postawa ma zatem bardzo duże znaczenie podczas negocjacji z przedsiębiorcą.

 

 

Podstawa prawna:

art. 385 [1] Kodeksu cywilnego