null

Pierwsza decyzja sądu w postępowaniu grupowym rzecznika przeciwko BRE Bank S.A.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
młotek sędziowski
© Alexey Klementiev

W dniu 6 maja 2011 roku, po przeprowadzeniu rozprawy Sąd Okręgowy w Łodzi wydał postanowienie, mocą którego uznał, iż sprawa z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie reprezentującego grupę 867 konsumentów – przeciwko BRE Bank S.A. nadaje się do rozpoznania w postępowaniu grupowym.

Jednocześnie Sąd odrzucił szereg zarzutów formalnych strony pozwanej, m.in. zarzut braku legitymacji rzecznika konsumentów w Warszawie do występowania w procesie w imieniu grupy, w skład której wchodzą nie tylko Warszawiacym, ale także osoby mieszkające poza Warszawą. Przedmiotem postępowania w sprawie jest ustalenie, czy BRE Bank S.A. (jego oddziały detaliczne: mBank i Multibank), prawidłowo wykonywał warunki zawartych z konsumentami umów o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego, czy też – jak twierdzą jego klienci - pobierał zawyżone odsetki, narażając tym samym klientów na szkodę.

W Warszawie zawiązała się grupa klientów, którzy zdecydowali się wystąpić do sądu, a Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie podjął się roli reprezentanta tej grupy.

W umowach członków grupy jest zapis regulujący kwestię zmiany oprocentowania o treści: „Zmiana wysokości oprocentowania Kredytu może nastąpić w przypadku zmiany stopy referencyjnej określonej dla danej waluty oraz zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej), którego waluta jest podstawą waloryzacji”. Umowy te są powszechnie nazywane umowami z tzw. „starego portfela”.

Piątkowe postanowienie Sądu nie jest prawomocne.

W uzasadnieniu Sąd wyraźnie podkreślił precedensowy charakter sprawy i szczególną rolę rzecznika konsumentów.