null

Opóźnienie lotu.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przykład:

Adam Nowak. na wakacje postanowił polecieć samolotem. Na lotnisku okazało się, że jego lot jest opóźniony o 2 godziny. Po upływie 120 minut pasażer otrzymał informację, że lot odbędzie się dopiero następnego dnia rano. Jakie prawa przysługują konsumentowi?

Zakres twoich uprawnień w przypadku opóźnienia jest uzależniony od okoliczności danej sprawy, w szczególności zależy od okresu opóźnienia i długości konkretnego lotu.

Pasażerowie otrzymują bezpłatnie posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania oraz bezpłatnie przysługują im dwie rozmowy telefoniczne, dwa dalekopisy, dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe w następujących sytuacjach:

  • w przypadku opóźnienia startu o dwie lub więcej godzin  dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów,
  • w przypadku opóźnienia startu o trzy lub więcej godzin  dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów,
  • w przypadku opóźnienia startu o cztery lub więcej godzin  dla pozostałych lotów.

Przewoźnik lotniczy powinien zwracać szczególną uwagę na potrzeby osób o ograniczonej możliwości poruszania się i wszelkich osób im towarzyszących, jak również na potrzeby dzieci podróżujących bez dorosłych opiekunów.

Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na jeden z ważniejszych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dot. opóźnienia lotu. W ocenie Trybunału, jeżeli pasażerowie przybędą do miejsca docelowego co najmniej 3 godziny po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika godzinie przylotu, będą mieli prawo do uzyskania odszkodowania w wysokości od 250 EUR do 600 EUR w zależności od zasięgu podróży (wyrok z dnia 19 listopada 2009 roku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07). Przed wydaniem tego orzeczenia odszkodowanie należne na podstawie rozporządzenia (WE) nr 261/2004 przysługiwało tylko w przypadku odwołania lotu.

Gdy opóźnienie wynosi co najmniej trzy godziny przysługuje tobie także odszkodowanie, jak za lot odwołany. Prawo do odszkodowania nie przysługuje, jeżeli przewoźnik lotniczy jest w stanie dowieść, że odwołanie lub duże opóźnienie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków, to jest okoliczności, które pozostają poza zakresem skutecznej kontroli przewoźnika lotniczego.

W sytuacji, w której opóźnienie wynosi co najmniej pięć godzin przysługuje zwrot kosztu biletu, za część nie odbytej podróży oraz za część już odbytą, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży pasażera oraz, jeśli jest to uzasadnione, lotem powrotnym do pierwszego miejsca odlotu, w najwcześniejszym możliwym terminie. Jeżeli odlot nastąpi co najmniej dzień po terminie poprzednio zapowiedzianego odlotu otrzymujesz bezpłatnie zakwaterowanie w hotelu oraz transport między lotniskiem a hotelem.

W przypadku problemów z uzyskaniem odszkodowania za opóźnienie lotu w pierwszej kolejności należy złożyć reklamację do przewoźnika. W przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej i braku rezultatów, w celu dochodzenia swoich roszczeń należy skontaktować się z Komisją Ochrony Praw Pasażera działającą przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Podstawa prawna:
art. 6 rozporządzenia WE 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotu;

wyrok z dnia 19 listopada 2009 roku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07