null

Odwołanie lotu.

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Przykład:

Alicja Nowak dnia 14 lipca 2016 r. obchodziła swoje 30-te urodziny. Jako prezent otrzymała od rodziców bilety lotnicze z Warszawy do Paryża. Od wielu lat marzyła o takiej wycieczce, także bardzo się ucieszyła i zaczęła planować wyjazd. Po przybyciu na lotnisko okazało się, że lot został odwołany. Jakie ma prawa w tej sytuacji?

Zgodnie z treścią art. 7 Rozporządzenia WE 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotu, w przypadku odwołania lotu  przysługuje ci prawo do odszkodowania i pomocy ze strony przewoźnika. Wysokość odszkodowania jest uzależniona od długości lotu i wynosi:

  • 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów;
  • 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów;
  • 600 EUR dla wszystkich pozostałych lotów.

W omawianej sprawie Alicja miała do pokonania 1348 km na trasie Warszawa - Paryż, także będzie mogła domagać się od linii lotniczych odszkodowania w wysokości 250 EUR.

Poza odszkodowaniem, jako pasażer, według swojego wyboru masz prawo do zwrotu należności lub zmiany planu podróży. Dodatkowo pasażerowie otrzymują bezpłatnie posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania. Bezpłatnie przysługują ci dwie rozmowy telefoniczne, dwa dalekopisy, dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe. Zakwaterowanie w hotelu oraz transport między lotniskiem a hotelem przysługuje w przypadku zmiany trasy, gdy spodziewany czas startu nowego lotu ma nastąpić co najmniej jeden dzień po planowym starcie odwołanego lotu.

Nie zawsze jednak masz prawo do odszkodowania. I tak, przewoźnik lotniczy nie jest obowiązany do wypłaty odszkodowania, jeżeli odwołanie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Do okoliczności takich zalicza się m.in. złe warunki atmosferyczne (np. wybuch wulkanu), zagrożenia bezpieczeństwa, strajki na lotniskach itp. Na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod adresem znajdziesz katalog nadzwyczajnych okoliczności, który jest wskazówką interpretacyjną przy stosowaniu Rozporządzenia (WE) 261/2004.

Prawo do odszkodowania od obsługującego przewoźnika lotniczego nie przysługuje ponadto pasażerom, którzy:

  • zostali poinformowani o odwołaniu co najmniej dwa tygodnie przed planowym czasem odlotu lub
  • zostali poinformowani o odwołaniu w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot najpóźniej dwie godziny przed planowym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu lub
  • zostali poinformowani o odwołaniu w okresie krótszym niż siedem dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowym czasie przylotu.

Gdy, jako pasażer zostałeś poinformowany o odwołaniu lotu, otrzymujesz wyjaśnienie dotyczące możliwości alternatywnego połączenia.

W przypadku problemów z uzyskaniem odszkodowania za odwołanie lotu w pierwszej kolejności należy złożyć reklamację do przewoźnika. W przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej i braku rezultatów, w celu dochodzenia swoich roszczeń należy skontaktować się z Komisją Ochrony Praw Pasażera działającą przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Podstawa prawna:
art. 5, art. 7, art. 8 rozporządzenia WE 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotu