null

Odstąpienie od umowy z powodu opóźnienia w zakończeniu prac.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jeżeli przedsiębiorca wprawdzie rozpoczął prace w terminie, wykonuje je w taki sposób, że jakość jego prac nie budzi twoich wątpliwości, ale spóźnił się z ich zakończeniem, nie musisz oczekiwać na dokończenie wszystkich prac, domagając się ich wykonania i naprawienia ewentualnej szkody. W pierwszej kolejności sprawdź, czy nie zastrzegłeś w umowie, że w przypadku przekroczenia terminu, będziesz miał prawo odstąpić od umowy. Jeżeli takie prawo nie wynika z twojej umowy, możesz wyznaczyć wykonawcy dodatkowy termin, z zastrzeżeniem, że po jego przekroczeniu będziesz miał prawo odstąpić od umowy.
Jeżeli wykonawca opóźnia się tylko z częścią prac, część zaś została już zakończona, możesz zadecydować, czy odstępujesz od całości umowy, czy jedynie od niewykonanej części. Prawo do odstąpienia od całości przysługuje ci, jeżeli częściowe wykonanie umowy nie ma dla ciebie znaczenia z uwagi na przedmiot świadczenia, bądź cel, który określiłeś przy zawieraniu umowy.

Przykład:


Zamówiłeś meble. Stolarz wykonał tylko część zamówienia, zaś termin na oddanie całości  upłynął miesiąc temu. Nie chcesz już oczekiwać na zakończenia prac przez stolarza, chciałbyś odstąpić od umowy. W twojej umowie nie ma żadnych zapisów, który pozwoliłyby ci na to. Możesz poinformować stolarza (listownie, bądź e-mailem), że jeżeli w ciągu 2 tygodni nie dokończy prac, odstąpisz od umowy. Jeżeli zaawansowanie prac nie pozwala na to, byś mógł korzystać z mebli, w twojej okolicy nie ma innego stolarza, który mógłby je dokończyć w identyczny sposób, nie ma projektu, według którego były wykonywane, itp. masz prawo odstąpić od całości umowy.
W przypadku, gdy wykonawca sam oświadczy, że nie wykona zamówienia w terminie, masz prawo odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowych terminów.

Powyższe zasady nie mają zastosowania w szczególnej sytuacji, gdy przed upływem terminu na zakończenie prac, nie zostały one jeszcze nawet rozpoczęte oraz wtedy, gdy wprawdzie zostały rozpoczęte, ale z tak dużym opóźnieniem, że pewne jest iż nie zastaną zakończone w umówionym terminie. Wówczas zastosowanie mają zasady określone tutaj.

 
Podstawa prawna:
art. 491 Kodeksu cywilnego, art. 492 i 492[1] Kodeksu cywilnego.