null

Odstąpienie od umowy przez dewelopera

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od umowy deweloperskiej odstąpić może również deweloper. Podstawą odstąpienia od umowy deweloperskiej dewelopera mogą być również postanowienia umowne, ale i przepisy prawa, które go do tego uprawniają.

Na podstawie przepisów deweloper może odstąpić od umowy:

- gdy nie spełnisz swojego zobowiązania do zapłaty środków w określonym umową terminie, lub gdy nie wpłacisz pełnej kwoty określonej umową. Jednak, by odstąpić od umowy, deweloper musi cię najpierw wezwać do zapłaty. Jeśli po otrzymaniu wezwania nie wpłacisz wymaganej kwoty w terminie 30 dni, deweloper będzie mógł odstąpić od umowy.

- jeśli nie stawisz się na odbiór lokalu lub domu. Zanim jednak deweloper odstąpi od umowy, musi dwukrotnie doręczyć ci pisemne wezwanie do odbioru lokalu lub domu. Czas między wezwaniami do odbioru nie powinien być krótszy niż 60 dni. Dopiero po bezskutecznym, dwukrotnym wezwaniu do odbioru mieszkania lub domu deweloper będzie mógł odstąpić od umowy.

Przykład:
Deweloper wezwał cię do odbioru lokalu i wyznaczył termin odbioru na dzień 4 stycznia 2016 r. Odebrałeś wezwanie, ale nie stawiłeś się na odbiór. Deweloper wezwał cię do odbioru kolejny raz wyznaczając tym razem termin na dzień 5 marca 2016 r. Powinieneś odebrać lokal w drugim terminie, jeśli nie chcesz, by deweloper nabył prawo do odstąpienia od umowy.


Podstawa prawna:
art. 395 Kodeksu cywilnego
art. 13, art. 14, art. 29 – art. 31 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego