null

Odmowa przyjęcia na pokład.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przykład:
Antoni Kowalski po 3 latach spędzonych w Atenach, postanowił wrócić do kraju. Kupił bilety lotnicze do Katowic. Na lotnisku okazało się, że odmówiono mu przyjęcia na pokład samolotu. Nie otrzymał żadnych dodatkowych wyjaśnień. Jakie ma prawa?

Jeżeli obsługujący przewoźnik lotniczy ma uzasadnione powody, by przewidywać odmowę przyjęcia na pokład, powinien on najpierw wezwać ochotników do rezygnacji w zamian za korzyści na warunkach uzgodnionych pomiędzy danym pasażerem a przewoźnikiem lotniczym. W sytuacji, której liczba ochotników nie pozwala na przyjęcie na pokład pozostałych pasażerów z rezerwacjami, wówczas obsługujący przewoźnik lotniczy może wbrew woli pasażerów odmówić przyjęcia ich na pokład.


W przypadku odmowy przyjęcia pasażerów na pokład wbrew ich woli, obsługujący przewoźnik lotniczy powinien niezwłocznie wypłacić konsumentom odszkodowanie w wysokości:

  • 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów;
  • 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów;
  • 600 EUR dla wszystkich innych lotów.

Ponadto powinieneś otrzymać bezpłatnie posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania oraz zakwaterowanie w hotelu w przypadku, gdy występuje konieczność pobytu przez jedną albo więcej nocy, lub gdy zachodzi konieczność pobytu dłuższego niż planowany przez pasażera oraz transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania (hotelem lub innym). Przysługują także dwie rozmowy telefoniczne, dwa dalekopisy, dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe.

W przypadku problemów z uzyskaniem odszkodowania za odmowę przyjęcia na pokład w pierwszej kolejności należy złożyć reklamację do przewoźnika. W przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej i braku rezultatów, w celu dochodzenia swoich roszczeń należy skontaktować się z Komisją Ochrony Praw Pasażera działającą przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Podstawa prawna:
art. 4, art. 7 rozporządzenia WE 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotu