null

Obowiązki konsumenta związane z instrumentami płatniczymi

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nawet jeśli bank/SKOK zabezpiecza swoje instrumenty płatnicze, pamiętaj, że także jesteś zobowiązany do zachowania należytej staranności i postępowania zgodnie z zawarta umową. 

Przede wszystkim masz obowiązek zapobiegać naruszeniu indywidualnych zabezpieczeń karty, w szczególności przechowywać kartę z zachowaniem należytej staranności, tj. nie udostępniać karty innym osobom, nie podawać im kodu PIN, tokenów, haseł itp. Nie przechowuj też kodu PIN i innych haseł wraz z kartą. Nie powinieneś też korzystać ze zbyt prostych haseł, jak np. 1234 lub twoja data urodzenia. Ponadto musisz niezwłocznie zgłaszać utratę, kradzież, przywłaszczenie albo nieuprawnione użycie karty. 

Brak ostrożności może mieć przykre konsekwencje, ponieważ zwiększa ryzyko kradzieży twoich środków finansowych. Co więcej, to ty wówczas ponosisz za to odpowiedzialność. Oznacza to, że w przypadku, gdy utrata pieniędzy nastąpi na skutek twojego zaniedbania, banki/SKOKi będą miały prawo odmówić ci np. zwrotu utraconych pieniędzy.

Przy dokonywaniu płatności z użyciem karty płatniczej identyfikującej jesteś zobowiązany do okazanie dokumentu potwierdzającego twoją tożsamość, jeśli przyjmujący płatność tego zażąda.

 

 

Podstawa prawna:

art. 42, 44 59b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych