null

Obowiązek zapłaty.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jest to szczególnie istotne w przypadku umów zawieranych przez stronę internetową.

Jeżeli do złożenia zamówienia należy użyć przycisku lub podobnej funkcji, muszą być one oznaczone w łatwo czytelny sposób, np. słowami "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" lub w inny równoważny sposób, tak, aby było to dla ciebie zrozumiałe.

Jeżeli przedsiębiorca nie spełni wymagań wskazanych w dwóch powyższych zdaniach, umowa nie zostaje zawarta.

Przedsiębiorca musi zapewnić, abyś w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wiesz, że zamówienie pociąga obowiązek zapłaty.

 

Podstawa prawna:
art. 17 ustawy o prawach konsumenta