null

Nowe przepisy o prawach konsumenta.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
strona: www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/

W dniu 25 grudnia 2014 r. weszła w życie nowa ustawa o prawach konsumenta.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował specjalna stronę Prawakonsumenta.uokik.gov.pl,  która przybliża przepisy ustawy o prawach konsumenta. Strona internetowa opisuje stan prawny obowiązujący od 25 grudnia 2014 r., ze szczególnym uwzględnieniem praw konsumentów i obowiązków sprzedawców.

 

Najważniejsze informacje o nowych prawach konsumenta:

  • Konsument może dochodzić swoich praw wybierając między: wymianą, naprawą, obniżeniem ceny i  – gdy wada jest istotna - odstąpieniem od umowy, czyli zwrotem pieniędzy. Jeżeli przedsiębiorca nie zgodzi się z tym wyborem, konsument może zaproponować inne rozwiązanie. Jednak, gdy rzecz ponownie się zepsuje lub sprzedawca nie wywiąże się ze swoich obowiązków i nie usunie wady, klient ma prawo żądać obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy i jego roszczenie musi być spełnione. Pomocny podczas składania reklamacji w ramach rękojmi jest schemat opracowany przez UOKiK.
  • Wydłużenie czasu na odstąpienie kupującego od umowy zawartej przez Internet (czyli na odległość) oraz na pokazie (czyli poza lokalem przedsiębiorstwa) z 10 do 14 dni. 
  • Uregulowanie kwestii kosztów odesłania towaru. Warto wiedzieć, że w sytuacji rezygnacji z zakupów - to konsument ponosi koszty odesłania towaru, a sprzedawca ma obowiązek zwrócić oprócz ceny produktu także koszt jego wysłania, ale tylko najtańszy przez siebie oferowany. 
  • Zapłata za zmniejszenie wartości towaru. Konsument ma prawo obejrzeć dostarczony towar w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym. Jeżeli rzecz nie spełnia jego wymagań, nie może używać jej dowolnie. Gdy tak się stanie i klient będzie chciał odstąpić od umowy, przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.
  • Jasne terminy zwrotu kosztów zakupu. Jeśli konsument zrezygnował z e-zakupów i wysłał oświadczenie, to sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem  pieniędzy za rzecz oraz kosztów jej wysyłki do czasu otrzymania od konsumenta towaru lub potwierdzenia jego nadania. 
  • Dodatkowe koszty zakazane. Za skorzystanie z określonej formy płatności przedsiębiorcy nie wolno żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu. Dodatkowa opłata – np. za płatność kartą – nie może być wyższa od prowizji, którą uiści w związku z tym sprzedawca.

 Ustawa o prawach konsumenta wdraża do polskiego porządku przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw konsumentów, które będą obowiązywać we wszystkich krajach UE.

Źródło: www.uokik.gov.pl