null

Nieuczciwe praktyki rynkowe wprowadzające w błąd.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nieuczciwa praktyka rynkowa wprowadzająca w błąd może być:
-  działaniem wprowadzającym w błąd albo
- zaniechaniem wprowadzającym w błąd.

Działanie wprowadzające w błąd to takie działanie przedsiębiorcy, które w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować podjęcie przez ciebie - przeciętnego konsumenta - decyzji dotyczącej umowy, której byś nie podjął, gdyby przedsiębiorca nie zadziałał w taki wprowadzający w błąd sposób. Oznacza to, że przedsiębiorca podjął w stosunku do ciebie takie działanie, które zniekształciło twoją ocenę sytuacji i doprowadziło do podjęcia przez ciebie takiej decyzji, której w normalnych okolicznościach byś nie podjął.

Nie tylko działania przedsiębiorców mogą być uznane za nieuczciwe praktyki rynkowe. W niektórych sytuacjach nieuczciwą praktyką staje się brak działania czyli zaniechanie, jeśli z powodu zaniechania konsument jest wprowadzony w błąd i podejmuje lub może podjąć decyzję dotyczącą umowy, której by nie podjął, gdyby przedsiębiorca nie dopuścił się nieuczciwego zaniechania (pominięcia istotnych informacji).

To oczywiste, że do podjęcia decyzji o zawarciu dowolnej umowy z przedsiębiorcą potrzebujesz różnych informacji. Wszystkie te informacje posiada przedsiębiorca, bo jest on profesjonalistą. Jeżeli przed zawarciem umowy, pomija niektóre ważne dla ciebie informacje, to w istocie wprowadza cię w błąd, bowiem gdybyś znał te informacje prawdopodobnie podjąłbyś inną decyzję.

 

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym