null

Nieuczciwe praktyki firm pożyczkowych.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na rynku działają nie tylko uczciwi przedsiębiorcy. A że lepiej jest zapobiegać i unikać problemów, niż je później zwalczać, zachowaj daleko posuniętą ostrożność zwłaszcza planując zawarcie umowy przez Internet. 

Sprawdź opinie dotyczące instytucji finansowej, z którą zamierzasz zawrzeć umowę: 

• Zajrzyj na stronę Komisji Nadzoru Finansowego – znajdziesz tam ostrzeżenia Komisji

• W Krajowym Rejestrze Sądowym znajdziesz natomiast dane rejestrowe spółki. Wpis w rejestrze zawiera takie informacje jak forma prawna, kapitał spółki, dane adresowe. 

• Sprawdź też stronę internetową Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd na swojej stronie publikuje wydane decyzje, informacje o podjęciu postępowania wyjaśniającego. Możesz sprawdzić, czy Urząd prowadzi lub prowadził postępowanie w sprawie danego przedsiębiorcy, a jeśli tak – co wzbudziło zastrzeżenia urzędu, jaka decyzja została wydana. 

• Wykorzystaj też wyszukiwarkę internetową do sprawdzenia opinii o danej instytucji. 

 

PAMIĘTAJ! 

Przeczytaj dokładnie umowę. To podstawowa zasada. Jeśli podpisujesz bez czytania, działasz na własne ryzyko. Jako strona umowy powinieneś dochować należytej staranności przy zawieraniu umowy, a przeczytanie dokumentu jest podstawową powinnością.

Upewnij się, że znasz wszystkie koszty i rozumiesz treść umowy. Sprawdź samodzielnie wszystkie obliczenia. Zwróć szczególną uwagę na wysokość oprocentowania i innych opłat, a także zabezpieczenie pożyczki lub kredytu. 

Sprawdź czy dostałeś wymienione w umowie załączniki. Najczęściej to właśnie w nich są zawarte tabele opłat. Częstą praktyką nieuczciwych firm pożyczkowych jest wydawanie samego dokumentu umowy, bez wymienionych w niej załączników. Nie jest to dopuszczalne. Musisz jednak pamiętać, że podpisując umowę, w której potwierdzasz otrzymanie załączników, działasz na własne ryzyko i swoją niekorzyść. Firma z łatwością przedstawi podpisany przez ciebie dokument. Trudno będzie ci go podważyć i udowodnić, że jednak nie otrzymałeś żadnych dodatkowych dokumentów. Właśnie z tych powodów powinieneś być bardzo ostrożny.

Nie wierz wyłącznie w ustne zapewnienia przedstawicieli. Często pożyczki oferowane jako szybkie i tanie, w rzeczywistości okazują się bardzo drogimi rozwiązaniami. „Super oferta tylko dzisiaj” może mieć na celu wywarcie presji, działania pod wpływem impulsu. Nie daj się pośpieszać, ani podsuwać sobie nieznanych dokumentów do podpisania. Za każdym razem domagaj się egzemplarza dokumentu dla siebie i umożliwienia ci spokojnego zapoznania się z jego treścią. 

Twój podpis ma ogromne znaczenie. Podpisując dokument potwierdzasz zawarte w nim oświadczenie. Jeśli masz wątpliwości co do treści dokumentu nie podpisuj go. Nie jesteś ekspertem więc nie musisz rozumieć wszystkich zapisów umowy, ale możesz wziąć egzemplarz umowy do domu i spokojnie zastanowić się, czy warto podpisać umowę. Możesz też skonsultować treść umowy z rodziną lub znajomymi, a najlepiej z prawnikiem.

Bądź wyczulony i nie ulegaj sugestiom przedstawiciela: „jeszcze tylko kilka podpisów tutaj i pieniądze ma pan już dzisiaj”, „to tylko formalność, proszę tutaj szybko podpisać”, „to, co pan wcześniej podpisał ma znaczenie, teraz to już tylko wymagane prawem formułki, nic więcej”, „tak jest tylko w umowie, w rzeczywistości tego nie stosujemy”. Przechowuj pełną dokumentację. Dzięki temu możesz sprawdzić, czy firma prawidłowo się z tobą rozlicza. Nie zwracaj umowy po spłacie zobowiązania. Nie musisz też oddawać dokumentów, jeśli odstępujesz od umowy.

Zachowaj umowę wraz z potwierdzeniem odstąpienia od niej lub potwierdzeniem spłaty. Niektóre firmy pożyczkowe domagają się zwrotu umowy po spłacie pożyczki. Nigdy się na to nie zgadzaj. Nieuczciwe instytucje finansowe nierzadko już po spłaceniu pożyczki domagają się dodatkowych wpłat, rzekomo niespłaconych należności. Niekiedy tuż po wpłacie ostatniej raty, a czasami kilka lat później. Jeśli nie będziesz miał dokumentów, nie będziesz mógł zweryfikować żądań przedsiębiorcy.

Przykład:

Pan Mateusz wziął pożyczkę w 2012 roku w firmie pożyczkowej. Co miesiąc pracownik firmy przychodził do jego domu i odbierał kolejną ratę. Pewnego miesiąca pan Mateusz nie był w stanie dokonać wpłaty pełnej kwoty. Przedstawiciel firmy poinformował o dodatkowych kosztach, odsetkach karnych za opóźnienie i zaproponował zawarcie kolejnej umowy, jako sposobu na uniknięcie dodatkowych kosztów. Zażądał wydania poprzedniej umowy wraz z pokwitowaniami. Pan Mateusz oddał wszystkie dokumenty i podpisał kolejną umowę. Po kilku latach firma windykacyjna wysłała wezwanie do zapłaty, twierdząc, że pan Mateusz nie spłacił pierwszej pożyczki.

 

Zatrzymaj wszystkie dokumenty związane z pożyczką – umowę ze wszystkimi załącznikami, potwierdzania wpłaty wszystkich rat. Możesz także domagać się od firmy pokwitowania spłaty całego zobowiązania. Warto taki dokument uzyskać. Dokumenty związane z kredytem lub pożyczką powinieneś przechowywać co najmniej przez czas równy okresowi przedawnienia.

 

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 
art. 462 i 720 Kodeksu cywilnego