null

Niedozwolone postanowienia umowne w umowach o świadczenie usług edukacyjnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W przypadku umów o świadczenie usług edukacyjnych zawieranych w obrocie z konsumentami, przedsiębiorcy najczęściej posługują się przygotowanymi już wcześniej umowami – tzw. wzorcami umownymi. Zdarza się, że w umowach tych przedsiębiorcy umieszczają zapisy, które mogą nie być korzystne dla ciebie i mogą stanowić tzw. klauzule niedozwolone.

Przykład:
Pani Ewa właśnie otrzymała informację, że Adaś został przyjęty do przedszkola publicznego, które znajduje się przy tej samej ulicy, przy której mieszka Pani Ewa z rodziną. W tej sytuacji Pani Ewa zażądała zwrotu wpisowego wpłaconego na rzecz prywatnego przedszkola, z którym wcześniej zawarła umowę o świadczenie usług. Jednak przedszkole odmawia zwrotu pieniędzy twierdząc, że w umowie, którą podpisała Pani Ewa jest wyraźny zapis, że wpisowe nie podlega zwrotowi.

Zapis, wyłączający możliwość zwrotu kwoty wpisowego, w sytuacji kiedy rozwiązujesz umowę zanim przedszkole (szkoła) rozpoczęło wykonywanie usług, może być niedozwolonym postanowieniem umownym. I nie ma znaczenia, czy chodzi tu o zwrot kwoty czesnego, czy wpisowego.

Oczywiście przedszkole może żądać od ciebie zapłaty wynagrodzenia za czas, w którym świadczyło usługi dla twojego dziecka. Jednak takie żądanie za czas, kiedy ani przedszkole usług nie świadczyło, ani dziecko z nich nie korzystało, jest niezasadne.

W jednym ze swoich wyroków (z dnia 9 listopada 2010 r. sygn. akt XVII AmC 154/10) Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwolone postanowienie umowne, stosowany przez przedszkole zapis „wpisowe i czesne nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę”. W takim przypadku strony powinny dokonać rozliczeń z tytułu faktycznie świadczonych przez przedszkole usług.

Przykłady niedozwolonych postanowień umownych w umowach o świadczenie usług edukacyjnych znajdziesz tutaj.

Podstawa prawna:
art. 750, 385³ pkt 12 i 13 Kodeksu cywilnego