null

Możliwości wsparcia w trudnej sytuacji (kredyty hipoteczne).

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kredytobiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, a zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, mogą skorzystać ze zwrotnej pomocy finansowej. 

Jeśli wziąłeś kredyt zabezpieczony hipoteką: na zakup mieszkania, budowę lub nabycie domu jednorodzinnego lub kredyt udzielony na spłatę ww. kredytu (kredyt refinansowy) możesz otrzymać pomoc w jego spłacie. Wsparcie polega na przekazywaniu kredytodawcy przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty środków pieniężnych z przeznaczeniem na spłatę twoich zobowiązań. Udzielane jest na podstawie umowy o udzieleniu wsparcia zawieranej przez ciebie z kredytodawcą (bankiem lub SKOK-iem). Możesz otrzymać pomoc w spłacie w wysokości przewidywanych 18 miesięcznych rat w maksymalnej kwocie 1500 zł za każdą ratę. Przyznana kwota jest przekazywana co miesiąc na wskazany przez kredytodawcę w umowie rachunek przeznaczony do przekazywania wsparcia.

W celu otrzymania takiego wsparcia, musisz złożyć wniosek do kredytodawcy do dnia 31 grudnia 2018 r.

Aby uzyskać wsparcie musisz spełniać przynajmniej jeden z wymienionych poniżej kryteriów:

  • w dniu złożenia wniosku o wsparcie posiadasz status bezrobotnego lub
  • ponosisz miesięczne koszty kredytu w wysokości przekraczającej 60% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego lub
  • miesięczny dochód Twojego gospodarstwa domowego pomniejszony o miesięczne koszty kredytu nie przekracza określonych w ustawie o pomocy społecznej progów dochodowych, tj. 634 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym i 514 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Kwota przyznana w ramach wsparcia podlega zwrotowi, nie jest jednak oprocentowana. Otrzymane środki należy zwrócić po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej, 18-tej raty wsparcia. Zwrotu dokonuje się przez 8 kolejnych lat w równych i nieoprocentowanych ratach miesięcznych, płatnych do 15 dnia każdego miesiąca na rachunek wskazany przez Fundusz.

 

Podstawa prawna:
art. 2, 3, 5, 19 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy