null

Miejski Rzecznik Konsumentów wygrał z "Telekomunikacją dla Domu"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
młotek sędziowski

Rzecznik zarzucał przedsiębiorcy wprowadzanie konsumentów w błąd przez podawanie się za przedstawicieli dotychczasowego dostawcy usług telekomunikacyjnych i sugerowanie, że oferta dotyczy zmiany umowy, podczas gdy w rzeczywistości dochodziło do zawarcia zupełnie nowej umowy.

Wczoraj, 6 listopada 2018 r., Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów w m.st. Warszawie przeciwko Spółce Telekomunikacja dla Domu Sp. z o.o.

Rzecznik zarzucał spółce stosowanie wobec konsumentów nieuczciwych, zakazanych prawem praktyk rynkowych.

Sąd zgodził się z zarzutami postawionymi przez rzecznika. Stwierdził, że pozwana Spółka pozyskiwała potencjalnych klientów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, nie przestrzegała obowiązku udzielania jasnych i rzetelnych informacji. W toku procesu wykazano, że  konsumenci – a w większości były to osoby w bardzo podeszłym wieku – byli wprowadzani w błąd.

Sąd zasądził od spółki Telekomunikacja dla Domu Sp. z o.o. kwotę 100 tys. złotych na rzecz wskazanych w pozwie organizacji konsumenckich, tytułem swego rodzaju kary za jej bezprawne działania.
 

sygn. akt: IV C 411/16
wyrok jest nieprawomocny