null

Miejski Rzecznik Konsumentów wygrał z bankiem PKO BP

Drukuj otwiera się w nowej karcie
młotek sędziowski

W poniedziałek, 3 grudnia Sąd Apelacyjny w Warszawie ogłosił wyrok, w toczącej się od 2013 roku sprawie z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów, działającego na rzecz 44 konsumentów przeciwko PKO BP SA.

Sąd podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego sprzed 2 lat, w którym Sąd I instancji orzekł nieistnienie hipoteki umownej ujawnionej w księgach wieczystych mieszkań konsumentów. Bank bowiem nie miał podstaw prawnych do jej ustanowienia. - Wyrok Sądu Apelacyjnego jest prawomocny, lokale konsumentów zostaną uwolnione od obciążenia hipotecznego. Cieszę się, że ponownie mogłam pomóc warszawiakom – mówi Małgorzata Rothert, Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie.

W 2013 r. rzecznik wystąpiła do sądu o ustalenie nieistnienia hipoteki o łącznej wartości 12 mln 400 tys. zł, obciążającej księgi wieczyste mieszkań zakupionych przez konsumentów. Hipoteka powstała jako zabezpieczenie kredytu zaciągniętego w PKO BP SA przez dewelopera, na cele związane z inną inwestycją niż budowa mieszkań sprzedanych konsumentom.

Wystąpienia konsumentów do Banku o uwolnienie ich mieszkań z obciążenia hipotecznego nie przynosiły rezultatu. Bank stał na stanowisku, że wykreślenie hipotek ustanowionych na jego rzecz będzie możliwe po wpłacie znacznej kwoty proporcjonalnej do metrażu mieszkania. Konsumenci nie mogli przystać na takie rozwiązanie, bowiem w całości sfinansowali budowę swoich mieszkań jeszcze przed powstaniem hipoteki PKO BP. Konsumenci zwrócili się więc do rzecznika o ich wsparcie na drodze sądowej. Sąd przyznał rację rzecznikowi i konsumentom.