null

Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie wygrał z mBankiem (dawniej BRE Bank)

Drukuj otwiera się w nowej karcie
młotek sędziowski
© Alexey Klementiev

W środę, 30 kwietnia 2014 r. sukcesem zakończył się trwający ponad 3 lata proces w postępowaniu grupowym, w którym Miejski Rzecznik Konsumentów występowała jako reprezentant 1247 konsumentów przeciwko mBank SA (dawniej BRE Bank SA).

Był to pierwszy proces zbiorowy z udziałem rzecznika konsumentów.

Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił apelację Banku od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 3 lipca 2013 r. Sąd II instancji podzielił stanowisko Sądu Okręgowego i uznał odpowiedzialność Banku wobec konsumentów. Bank pobierał od konsumentów raty kredytu w oparciu o postanowienie umowne, które Sądy uznały za klauzulę niedozwoloną, niewiążącą członków grupy. Klauzula ta bowiem w sposób niejednoznaczny określała parametry zmienności oprocentowania kredytu, dawała Bankowi możliwość swobodnego, pozbawionego kontroli ustalania wysokości rat. Ustalanie przez Bank wysokości odsetek ponad poziom określony w dniu zawarcia kontraktu nie miało umocowania w umowie, a zawyżanie rat spowodowało uszczerbek majątkowy po stronie konsumentów. Takie działanie Banku sądy obu instancji uznały za niezgodne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające interes konsumentów.

Wyrok Sądu Apelacyjnego jest prawomocny. Przedstawiciel Banku zapowiedział kasację.