null

Miejski Rzecznik Konsumentów informuje klientów OLT Express Regional Sp. z o.o.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
samolot
© Tyler Olson

Postanowieniem z dnia 12.09.2012 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ogłosił upadłość OLT Express Regional Spółki z o.o. w Gdańsku.

Postanowieniem z dnia 12.09.2012 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika OLT Express Regional Spółki z o.o. w Gdańsku, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000104963 , wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ireneusza Fojutha, syndyka w osobie Agnieszki Wilk.

Ogłoszenie o upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 189/2012, s. 13 w dniu 28 września 2012 r. 

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzech miesięcy od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. 

Zgłoszenia wierzytelności w dwóch egzemplarzach opatrzone sygn. akt VI GUp 21/12 należy przesłać na adres Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80 -126 Gdańsk.