null

Miejski Rzecznik Konsumentów informuje klientów Amber Gold Sp. z o.o.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
szyld Amber Gold
© Marcin Karczewski

W związku z ogłoszeniem upadłości Amber Gold Sp. z o.o. przez Sąd Rejonowy dla Gdańska Północy VI Wydział Gospodarczy w sprawie o sygnaturze VI GC 173/12, Miejski Rzecznik Konsumentów informuje wszystkich poszkodowanych klientów Amber Gold Sp. z o.o. o możliwości zgłoszenia swojej wierzytelności.

Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach. W zgłoszeniu powinny być podane m.in.:

  • imię i nazwisko bądź nazwę albo firmę wierzyciela, 
  • określenie wierzytelności (tj. podanie kwoty dochodzonej od upadłego), 
  • dowody stwierdzające istnienie wierzytelności (umowa), 
  • kategoria wierzytelności oraz zabezpieczenie związane z wierzytelnością (art. 240  ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze).   

 

WAŻNE !!!  Do zgłoszenia należy dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczony odpis dokumentu uzasadniającego zgłoszenie. 

 

Zgłoszenie wierzytelności nie podlega opłacie na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 r. Nr 167 poz. 1398 z późn. zm.).

Z ogłoszeniem w sprawie AMBER GOLD Sp. z o.o. można zapoznać się na stronie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku. Informacja zawiera dane adresowe syndyka oraz wzory pism potrzebne do zgłoszenia wierzytelności.