null

Masz prawo do pełnej i rzetelnej informacji o towarze lub usłudze

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Udzielone przez sprzedawcę informacje powinny nie tylko ułatwić ci podjęcie racjonalnej decyzji dotyczącej umowy, ale także umożliwić prawidłowe i pełne korzystanie z kupionej rzeczy lub świadczonej usługi.

W szczególności przedsiębiorca musi podać:
• swoje dane identyfikacyjne,
• szczegółowy opis towaru lub usługi, 
• łączną cenę lub wynagrodzenie,
• czas trwania umowy, a jeżeli umowa została zawarta na czas nieoznaczony – warunki  jej wypowiedzenia,
• informację o prawie odstąpienia od umowy, jeżeli takie przysługuje.

Przed podpisaniem umowy sprawdź, czy potwierdza ona warunki, które ustaliłeś z przedsiębiorcą.

Dokonując zakupu towarów zwróć uwagę na dodatkowe elementy wymagane:
• dane producenta lub importera, jego nazwa i adres;
• znak bezpieczeństwa i znak zgodności, energochłonność i inne dane, które są wymagane przez odrębne przepisy (np. wiek dziecka dla którego odpowiednia jest zabawka).

Powinieneś wiedzieć, że jeśli rzecz nie jest sprzedawana w opakowaniu jednostkowym ani w zestawie, wymagane informacje mogą być umieszczone w miejscu sprzedaży, np. na półce, na której wystawiono towar.

Wszystkie dokumenty, które dostajesz od przedsiębiorcy, powinny być sporządzone w języku polskim lub, o ile rodzaj informacji na to pozwala, w powszechnie zrozumiałej formie graficznej. Wymogu używania języka polskiego nie stosuje się do nazw własnych, znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia towarów oraz zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej.

Do dokumentów wydawanych przez sprzedawcę należą:
• paragon, rachunek, faktura (z nazwą sprzedawcy, jego adresem, datą sprzedaży, określeniem towaru, jego ilością i ceną); jeśli sprzedawca nie daje ich z własnej inicjatywy – możesz zażądać ich wydania,
• instrukcja obsługi - sprzedawca ma zawsze obowiązek jej wydania,
• dokument gwarancyjny, jeśli udzielono gwarancji jakości na daną rzecz.

W twoim interesie jest dokładne sprawdzenie, czy dostałeś wszystkie dokumenty, czy są one dla ciebie jasne i zrozumiałe.

Pisemne utrwalenie warunków umowy jest dla ciebie korzystne, gdyż w przypadku sporów, jasne będzie dla sądu na co się ze sprzedawcą umówiłeś.

Przykład:
Sprzedawca twierdzi, że kurtka, którą oglądasz, jest nieprzemakalna, chociaż takiej informacji nie ma na etykiecie. Jeśli dla ciebie jest to istotne kryterium podjęcia decyzji o zakupie, poproś sprzedawcę niech potwierdzi swoje twierdzenie dopiskiem na paragonie lub dołączonej do kurtki karteczce z podpisem i pieczątką.

PAMIĘTAJ!
Ważne jest zachowanie paragonu fiskalnego, zwłaszcza w przypadku braku umowy na piśmie. Paragon określa kto sprzedał, co sprzedał oraz za ile i kiedy. Są to niezbędne postanowienia umowy, a więc paragon jest ważnym, chociaż nie jedynym możliwym, dowodem potwierdzającym fakt zawarcia umowy. 
 
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta