null

Masz prawo do ochrony przed nieuczciwymi praktykami przedsiębiorcy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warto pamiętać, że ocena, czy zachowanie przedsiębiorcy jest nieuczciwą praktyką rynkową, jest dokonywana z perspektywy przeciętnego konsumenta, a więc osoby dostatecznie dobrze poinformowanej, uważnej i ostrożnej.

Jeżeli spotkałeś się z nieuczciwą praktyką rynkową, a twój interes został przez to zagrożony lub naruszony, możesz żądać od przedsiębiorcy, który stosuje taką praktykę przede  wszystkim:

  • unieważnienia umowy - w tym celu złóż przedsiębiorcy pismo wskazując, na czym polegało nieuczciwe zachowanie,
  • zaniechania praktyki, np. usunięcia wprowadzającej w błąd reklamy z witryny sklepu,
  • usunięcia skutków praktyki, czyli naprawienia błędu np. udzielenie informacji na temat produktu, której zabrakło przy zawarciu umowy.

Niezależnie od powyższego  możesz żądać:

  • naprawienia wyrządzonej szkody, np. zwrotu kosztów związanych z nabyciem produktu,
  • upublicznienia informacji o stosowanej praktyce, np. w prasie lub na stronie internetowej,
  • zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej, ochroną dziedzictwa narodowego lub ochroną konsumentów;

Jeżeli czujesz się wprowadzony w błąd lub oszukany powinieneś przede wszystkim zwrócić się do przedsiębiorcy i przedstawić mu swoje żądania (najlepiej zrób to na piśmie) .

Jeżeli przedsiębiorca nie zgadza się z zarzutem i twierdzi, że jego zachowanie nie stanowi zakazanej prawem nieuczciwej praktyki rynkowej, spór może rozstrzygnąć sąd.

Zanim jednak skierujesz sprawę na drogę sądową możesz poprosić o wsparcie Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

 

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym