null

Kto decyduje o treści umowy?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Umowę przygotowuje biuro podróży, jednak musi przy tym brać pod uwagę przepisy, które chronią interes konsumentów. To znaczy, że przepisy nie pozostawiają organizatorom pełnej swobody w ustalaniu warunków umów z klientami.

Przez umowę należy rozumieć zarówno postanowienia umowy w ścisłym znaczeniu tego terminu, jak i postanowienia wzorców umów
(zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 lutego 2009 r., I ACa 772/08).

Jeśli więc mamy wątpliwości co do niektórych zapisów umowy, którą mamy podpisać z biurem podróży, to warto sprawdzić czy przedsiębiorca nie łamie prawa, np. stosując tzw. niedozwolone postanowienia umowne.

Postanowienia umów zawieranych przez biura podroży z konsumentami, które są mniej korzystne dla klientów niż postanowienia ustawy o usługach turystycznych są nieważne. W miejsce postanowień umowy mniej korzystnych dla klienta obowiązują przepisy ustawy.

 

Podstawa prawna:
art. 14, art. 19 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych