null

Koszty kredytu konsumenckiego – RRSO i całkowita kwota kredytu.

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Udzielenie kredytu lub pożyczki wiąże się z różnymi opłatami: za przygotowanie i rozpatrzenie wniosku, prowizją, marżą, oprocentowaniem, odsetkami za opóźnienie itd. Kredytodawca musi ustalić rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty. Na całkowitą kwotę do zapłaty składa się suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu. 

Całkowita kwota kredytu to suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia Ci na podstawie umowy o kredyt. Całkowity koszt kredytu to wszelkie koszty, które jesteś zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki. Chodzi w szczególności o odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże (jeżeli są znane kredytodawcy) oraz koszty usług dodatkowych w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu (np. koszty składek ubezpieczeniowych). Nie dotyczy to jednak kosztów ponoszonych przez  ciebie opłat notarialnych.

Zgodnie z powyższym koszt ubezpieczenia jest wliczany w całkowity koszt kredytu, jeśli jest niezbędny do uzyskania kredytu, np. jako forma zabezpieczenia. Koszt składek ubezpieczeniowych nie będzie doliczany do całkowitego kosztu kredytu jeśli kredytodawca nie wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia, lecz kredytobiorca dowolnie ją zawiera.

Przykład:

Pani Halina wzięła na okres 2 lat pożyczkę w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu). Z tej kwoty zostały potrącone od razu opłata za ubezpieczenie, ponieważ pani Halina nie dysponowała gotówką. Do ręki dostała 5 500 zł. Wszystkie koszty kredytu wynoszą 4 500 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi więc 10 500 zł. 

 

Dla ułatwienia porównania różnych ofert wprowadzono ujednolicony miernik – rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO). RRSO to wyrażony procentowo całkowity koszt kredytu.

Obejmuje wszystkie koszty kredytu w stosunku rocznym, w tym zmianę wartości pieniądza w czasie. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania nie jest więc tożsama z oprocentowaniem kredytu lub pożyczki. Oprocentowanie jest jednym z elementów decydującym o wartości RRSO. Co do zasady im wyższy wskaźnik RRSO, tym kredyt droższy. Banki, SKOK-i, firmy pożyczkowe, jak i sprzedawcy oferujący sprzedaż ratalną – mają obowiązek obliczenia i przekazania informacji o RRSO. Wskaźnik ten jest obliczany według wzoru. Nierzadko bowiem zdarza się tak, że mimo niższego nominalnego oprocentowania rzeczywiste koszty kredytu są wyższe niż w ofercie konkurencyjnej instytucji finansowej. W celu obliczenia RRSO uwzględnia się należności w wysokości z dnia zawarcia umowy o kredyt konsumencki.

Wzór na obliczanie rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania określa załącznik nr 4 do ustawy o kredycie konsumenckim. 

 

Podstawa prawna:
art. 24, 25 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim