null

Koszty kredytu konsumenckiego – maksymalne oprocentowanie kredytu.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od 11 marca 2016 roku obok ustawowych limitów odsetek, obowiązują także maksymalne stawki odsetek za opóźnienie, a także pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego. Przede wszystkim instytucje finansowe nie mogą naliczać wyższych odsetek niż określone przepisami. 

Zgodnie z art. 359 § 2 [1] Kodeksu cywilnego maksymalne oprocentowanie w stosunku rocznym nie może przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne). Te z kolei są równe sumie stopy referencyjnej NBP zwiększonej o  3,5 %. Wysokość stopy referencyjnej NBP możesz sprawdzić na stronie internetowej NBP. Oznacza to, że umowa nie może zawierać oprocentowania przewyższającego limit ustawowy. Jeśli zawiera taki zapis, obowiązują maksymalne stawki. 

Przykład:

W lipcu 2016 r. stopa referencyjna wynosi 1,5%. Jej powiększenie  o 3,5% daje wynik 5%. Dwukrotność 5% oznacza maksymalną stawkę odsetek na poziomie 10%.  

Oprocentowanie kredytu konsumenckiego nie może przekroczyć 10% w skali roku.

 

Podstawa prawna:
art. 359 Kodeksu cywilnego.