null

Konsekwencje zawarcia umowy zawierającej klauzule niedozwolone

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Niedozwolone postanowienie umowne nie wiąże z mocy prawa, jeśli występuje w umowie zawartej przez przedsiębiorcę z konsumentem. Przedsiębiorca nie może skutecznie powoływać się na takie postanowienie. Umowa w pozostałym zakresie jest wiążąca. Oznacza to, że jeżeli w twojej umowie znajduje się niedozwolone postanowienie umowne, postanowienie takie nie wiąże cię. Traktowane jest tak, jakby go w ogóle nie było w twojej  umowie.  Wiążą cię pozostałe zapisy umowy.

Przeciwko przedsiębiorcy, który stosuje niedozwolone postanowienia umowne mogą zostać wytoczone sprawy przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

 

Podstawa prawna: 

art. 385-385 3    Kodeksu cywilnego

art. 23a-23d, art. 99a-99f ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów  

art. 47945   kodeksu postępowania cywilnego