null

Konsekwencje odstąpienia.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął twoją ofertę (np. poprzez wysłanie listu elektronicznego, na który nie otrzymałeś jeszcze odpowiedzi), Twoja oferta przestaje wiązać (czyli do zawarcia umowy z ogóle nie dojdzie).

 

Podstawa prawna:
art. 31 ustawy o prawach konsumenta