null

Komunikat

Drukuj otwiera się w nowej karcie
młotek sędziowski
© Luftbildfotograf

W dniu 22 grudnia 2014 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie złożony został pozew zbiorowy przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. (TU Europa), dotyczący grupowych umów ubezpieczenia na życie z UFK Pareto, Pareto II, Libra, Libra II oraz Libra III.

Powództwo zostało wytoczone przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie, jako reprezentanta grupy konsumentów. W imieniu każdego z członków grupy wniesione zostały trzy roszczenia, z których pierwsze zostało oparte na nieważności stosunków ubezpieczenia pomiędzy członkami grupy a ww. ubezpieczycielem oraz nieważności umów grupowego ubezpieczenia zawartych przez TU Europa, a jej spółkami z grupy Getin i dotyczy zwrotu wszystkich wpłaconych składek. Drugie i trzecie z żądań dotyczą zwrotu kwot pobranych przez TU EUROPA tytułem opłaty likwidacyjnej oraz opłaty administracyjnej (opłaty za zarządzanie).
 Pozew będzie rozszerzany o nowych członków grupy posiadających zarówno ww. produkty ubezpieczeniowe, jak i produkty o nazwach: Plan Oszczędnościowy Bezpieczna Przyszłość, Plan Oszczędnościowy Bezpieczne Oszczędzanie, Stabilny Plan Oszczędnościowy, Pareto Millennium, Pareto Millennium II.
 Do prowadzenia postępowania konsumenci wybrali Kancelarię Prawniczą „Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy”. Rzecznik zawarła z Kancelarią umowę, której przedmiotem jest wykonywanie przez Kancelarię zastępstwa prawnego, w tym procesowego reprezentanta grupy przed sądami powszechnymi.

Konsumenci zainteresowani przystąpieniem do postępowania grupowego mogą uzyskać szczegółowe informacje na stronie www.pz.lwb.com.pl