null

Kompetencje Prezesa UOKiK w przedmiocie stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może podjąć działania, których skutkiem będzie wyeliminowanie nieuczciwych praktyk rynkowych danego przedsiębiorcy z rynku. Podejmuje takie działania, jeżeli nieuczciwa praktyka rynkowa może zostać uznana za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Chodzi o takie praktyki przedsiębiorcy, które dotyczą każdego konsumenta znajdującego się w określonej sytuacji. Czyli o powtarzalność zachowania przedsiębiorcy w stosunku do każdego indywidualnego konsumenta wchodzącego w skład danej grupy, do której praktyka jest skierowana.

Przykład:
W twojej ulubionej księgarni pojawiło się ogłoszenie: wyprzedaż, ceny niższe o 30% tylko dzisiaj. Po tygodniu ciągle tam było.


Jest to praktyka, która godzi w interesy wszystkich konsumentów, którzy są potencjalnymi klientami księgarni. Nie chodzi o twój jednostkowy, indywidualny interes, ale o to, że reklama księgarni potencjalnie może dotknąć każdego konsumenta, który mógłby zostać albo już jest klientem księgarni. Każdy przechodzień może pokusić się w takiej sytuacji o kupno książki.

W przypadku, gdy nieuczciwa praktyka jest uznana za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, może wkroczyć do działania Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jego działania są niezależne od twoich uprawnień określonych tutaj. Zadaniem Prezesa Urzędu jest wydanie decyzji, która ma w ogóle wyeliminować taką praktykę przedsiębiorcy z rynku. W związku z tym, Prezes Urzędu wydaje decyzję, w której uznaje daną praktykę za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazuje przedsiębiorcy zaniechanie jej stosowania.

W decyzji Prezes Urzędu może określić środki usunięcia trwających skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, w szczególności może nakazać publikację decyzji w całości lub w części, z zaznaczeniem, czy decyzja ta jest prawomocna, na koszt przedsiębiorcy. W decyzji Prezes Urzędu może także nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną za naruszenie zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Przy czym nie jest to kwota pieniężna, którą otrzyma konsument.

Decyzja Prezesa UOKiK wywołuje skutek w stosunku do tego konkretnego działania, czy zaniechania przedsiębiorcy, a nie w stosunku do indywidualnego, pokrzywdzonego praktyką konsumenta. Oznacza to, że na skutek decyzji przedsiębiorca ma zaprzestać stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej.

Jeżeli natomiast ty poniosłeś szkodę na skutek jej stosowania, uzyskanie odszkodowania będzie się wiązało z koniecznością podjęcia przez ciebie kroków zmierzających do odzyskania tego odszkodowania od przedsiębiorcy. Przykładowo powinieneś skierować do niego pismo z żądaniem zapłaty kwoty odszkodowania w określonym terminie. A jeżeli termin ten upłynie bezskutecznie, wystąpić ze sprawą do sądu przeciwko przedsiębiorcy.

Każdy, także ty, może zgłosić Prezesowi Urzędu na piśmie zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

 

 

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
art. 24-28, art. 100, 106  ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów