null

Kolejny pozew przeciwko mBank S.A. z udziałem rzecznika

Drukuj otwiera się w nowej karcie
młotek sędziowski

Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie po raz kolejny podjął się roli reprezentanta grupy konsumentów zdecydowanych dochodzić roszczeń w postępowaniu grupowym.

W Warszawie zawiązała się grupa blisko 400 konsumentów. Pozew dotyczy ważności umów kredytów hipotecznych udzielanych przez mBank S.A. osobom fizycznym waloryzowanych kursem CHF. W 2013 roku Bank zmienił nazwę z BRE Bank na mBank. Przed zmianą nazwy Bank prowadził także działalność w zakresie udzielania kredytów hipotecznych konsumentom, posługując się nazwami handlowymi mBank i MultiBank. 

Konsumenci swoich roszczeń dochodzą w postępowaniu grupowym, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Rzecznik podjęła się roli reprezentanta tej grupy i wystąpi jako powód w postępowaniu przed sądem.

Do prowadzenia postępowania konsumenci wybrali Kancelarię Prawniczą „Gabrysiak Niedużak Adwokaci S.C.” Miejski Rzecznik Konsumentów zawarła z Kancelarią umowę - reprezentanta grupy z pełnomocnikiem.

Więcej informacji na stronie www.gnadwokaci.pl

Zapytania w tej sprawie można też kierować na adres konsument@um.warszawa.pl