null

Jeżeli padłeś ofiarą złodzieja

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kradzież zgłoś na Policję i niezwłocznie zawiadom o tym swój Bank/SKOK. 

Instytucja finansowa ma obowiązek przyjąć zgłoszenie kradzieży lub utracenia karty, wniosek o jej zablokowanie i odblokowanie. 

Bank/SKOK ma przy tym obowiązek zapewnić Ci dostęp do Twojego konta po zablokowaniu karty płatniczej. 

W przypadku utraty środków powinieneś również złożyć reklamację. Opisz dokładnie okoliczności, zaznaczając np. że skradziono ci kartę i zapewne za jej pomocą złodziej zrobił zakupy. Bank odpowiada za nieautoryzowane transakcje, pamiętaj jednak, że nie zawsze będzie to odpowiedzialność w pełnym zakresie. Pamiętaj, że ciężar udowodnienia, że transakcja była autoryzowana lub że została wykonana prawidłowo, spoczywa na banku.  

 

 

Podstawa prawna:

art. 3 – 10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.