null

Jak ustalić dane sprzedawcy?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dane sprzedawcy powinny znajdować się na wydanym ci paragonie.

Jeżeli chcesz je zweryfikować, masz proste możliwości:

1. Jeżeli sprzedawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jej dane możesz sprawdzić korzystając z bazy danych o nazwie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEiDG), która jest dostępna w Internecie. Aby przejść do wyszukiwania danych w tej bazie kilknij tutaj.

2. Jeżeli sprzedawcą jest spółka (poza spółką cywilną) – jej dane sprawdzisz w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), korzystając z wyszukiwarki interntowej znajdującej się tutaj.

3. Jeżeli sprzedawcą jest spółka cywilna, powinieneś skorzystać z dostępnej w internecie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) i wyszukać dane poszczególnych wspólników spółki cywilnej. Aby przejść do wyszukiwania danych kilknij tutaj.