null

Informacja

Drukuj otwiera się w nowej karcie
informacja

Rzecznicy konsumentów nie udzielają porad w zakresie upadłości konsumenckiej.

Rzecznik informuje, że od dnia 31 grudnia 2014 r. obowiązują nowe przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która reguluje tzw. upadłość konsumencką.


W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi upadłości konsumenckiej Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie uprzejmie informuje, że na posiedzeniu Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów, która odbyła się w dniu 2 grudnia 2014 r.ustalono, że rzecznicy konsumentów nie będą udzielać konsumentom porad w zakresie upadłości konsumenckiej, pomocy w sporządzaniu wniosków o upadłość konsumencką, pism przygotowawczych itp. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził słuszność przyjętego stanowiska.


O zagadnieniach dotyczących upadłości konsumenckiej mogą Państwo przeczytać w specjalnym poradniku Ministerstwa Sprawiedliwości na stronie  http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,6792,upadlosc-konsumencka--poradnik.html