null

Gwarancja

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Masz prawo wyboru między rękojmią a gwarancją.

 

 

 

  

 

 

RĘKOJMIA

obowiązuje z mocy prawa

 

GWARANCJA

obowiązuje tylko,
jeśli jej udzielono

Nie musisz z niej korzystać.

do kogo?

 

do sprzedawcy

·         dane sprzedawcy znajdziesz na paragonie, który powinieneś otrzymać przy zakupie

·         do przyjęcia reklamacji nie jest potrzebny właściciel ani kierownik sklepu - wystarczy, jeśli reklamację złożysz pracownikowi sklepu

do gwaranta
może być nim producent, importer, sprzedawca

·         dane gwaranta znajdziesz w warunkach gwarancji

 

·         miejsce złożenia reklamacji określają warunki gwarancji -
może to być punkt serwisowy, sklep, w którym dokonałeś zakupu albo inne miejsce wyznaczone przez gwaranta

kiedy?

 

w ciągu 2 lat od zakupu

·         przy zakupie rzeczy używanych sprzedawca może skrócić termin rękojmi, ale nie może być on krótszy niż rok

sprawdź w warunkach gwarancji

·         jeśli gwarant nie określi terminu, ochrona gwarancyjna przysługuje ci przez 2 lata

jak?

 

na piśmie

·        pismo reklamacyjne wyślij (listem poleconym) lub zanieś do sklepu (za pokwitowaniem)

 

·        towar zanieś (wyślij) do sklepu, a gdyby to było zbyt trudne udostępnij sprzedawcy w miejscu, w którym ten towar się znajduje

sprawdź w warunkach gwarancji

 

 

 

 

czego żądać?

 

 

·         nieodpłatnej naprawy albo

·         wymiany na nowy albo

·         obniżenia ceny (wskaż kwotę) albo

·         zwrotu pieniędzy (gdy odstępujesz od umowy) – tylko gdy wada jest istotna

jeżeli żądasz naprawy albo wymiany:

·         sprzedawca może odmówić spełnienia twojego żądania jeśli jest ono niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów - w takim przypadku wybierz inny sposób rozpatrzenia reklamacji

 

jeżeli żądasz obniżenia ceny albo zwrotu pieniędzy:

 

·         sprzedawca może odmówić spełnienia twojego żądania i w zamian zaproponować naprawę albo wymianę, pod warunkiem, że uczyni to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności

 

·         sprzedawca nie może odmówić spełnienia twojego żądania, jeżeli rzecz była już wcześniej wymieniona lub naprawiana 

sprawdź w warunkach gwarancji

·         w razie wątpliwości, przyjmuje się że gwarant jest obowiązany tylko do naprawy lub wymiany

 

 

termin rozpatrzenia

 

14 dni

·         tyle ma sprzedawca na ustosunkowanie się do żądania wymiany, naprawy lub obniżenia ceny - jeśli tego nie zrobi, uważa się, że uznał żądanie

·         uwaga: jeśli żądasz zwrotu pieniędzy, możesz wyznaczyć termin, w jakim oczekujesz odpowiedzi od sprzedawcy - brak odpowiedzi nie oznacza jednak, że sprzedawca uznał żądanie

·         sprzedawca, który uznał reklamację, powinien usunąć wadę w rozsądnym czasie  

sprawdź w warunkach gwarancji

·         jeśli nie określono terminu – gwarant powinien to zrobić niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia rzeczy

 

 

pułapki

 

 

 

·       paragon nie jest konieczny do złożenia reklamacji, ale jako dowód zakupu ułatwia skorzystanie z rękojmi - jeśli go nie posiadasz możesz w inny sposób wykazać kiedy, co i od kogo kupiłeś (potwierdzeniem mogą być  np. wydruki z karty płatniczej,
e-maile)

·       nie daj sobie wmówić, że rękojmią nie są objęte towary kupione na wyprzedażach i promocjach - nie możesz reklamować towaru jedynie z powodu wady, ze względu na którą został przeceniony

·       z twojej reklamacji ma jasno wynikać jaką wadę ma towar i czego żądasz, ale też z którego uprawnienia korzystasz - jeśli chcesz skorzystać z rękojmi, dopilnuj, żeby sprzedawca korzystający z druku reklamacyjnego nie zaznaczył w nim opcji „gwarancja”

·         paragon to nie gwarancja, ale dowód zakupu - nie daje dodatkowych uprawnień gwarancyjnych.
gwarancję masz jeśli dostałeś dokument gwarancyjny najczęściej nazywany jest „kartą gwarancyjną”

·         zanim skorzystasz z gwarancji przeczytaj warunki gwarancji i dowiedz się czy wada, jest objęta ochroną gwarancyjną - sprawdź wyłączenia

·         niektórzy przedsiębiorcy oferują dodatkowo płatną
tzw. przedłużoną gwarancję;
bardzo często jest to odrębna umowa ubezpieczenia, którą zawierasz z towarzystwem ubezpieczeniowym - zanim skorzystasz, sprawdź, jakie są warunki tej umowy

 

 

Szczegółowe informacje o warunkach rękojmi
znajdziesz w zakładce „Dowiedz się:”

 

 

 

 

 

Zanim zdecydujesz: rękojmia czy gwarancja sprawdź, czy warunki gwarancji są korzystniejsze niż rękojmi.

Wybierz świadomie!